Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

e-klase

Jaunas iespējas Bezmaksas komplekta lietotājiem!!! Samaksā 30 santīmus ar SMS un lieto e-klasi pilnā apjomā divas dienas.

Pēc šīm divām dienām nekāda papildus apmaksa netiks prasīta un tiksiet automātiski pārslēgti uz Bezmaksas komplektu. Samaksu iespējams veikt sadaļā „Mani pakalpojumi” , klikšķinot uz pogas „Vienreizējs maksājums”.

Standarta komplekta lietotājiem šī samaksa nozīmēs tikai termiņa pagarinājumu par divām dienām.