Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.70 -rs, Rīgā 01.02.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona latviešu valodas un literatūras 38. olimpiādes 8. - 9. klasēm 2. posma uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona latviešu valodas un literatūras 38. olimpiādes 8. – 9. klasēm 2. posma žūrijas komisijas 30.01.2012. lēmumu:

1. Piešķirt 1. vietu, apbalvojot ar grāmatu, diplomu un pildspalvu:
1.1. Sabīnei Annai Irbei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 8. klase;

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.3. Elīzai Blumbergai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase.

3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
3.2. Sandai Millerei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase.

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.1. Paulai Veidenbaumai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 8. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.1. Santai Zībergai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.2. Initai Ozolai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.8. Baibai Siliniecei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

6. Par labu olimpiādes norises nodrošināšanu izteikt pateicību Rīgas Iļģuciema vidusskolas administrācijai un olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājai Baibai Siliniecei.