Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Projekts

No š. g . 12.-15.janvārim Rīgā - Āgenskalna ģimnāzijā viesosies 10 skolotāji no dažādām Eiropas valstu skolām – lai veidotu kopīgu koncepciju jaunam Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius skolu starptautiskam projektam, kas tiktu veltīts svarīgai dzīves jomai 21. gs. – proteīnu ķīmijai. Kā zināms, proteīni nosaka daudzas ne tikai cilvēka uzbūves un darbības iezīmes, tāpēc svarīgi ir izprast to uzbūves un darbības daudzveidību , pielietojot jau esošo skolu mācību programmu un veidojot jaunāku un atbilstošāko metodisko atbalsta programmu.

Kopīgi diskutējot un daloties pieredzē jau realizētos projektos Vācijas skolotāji J. Brauns un R.Pletčena no Forzheimas, H. Ruperhts no Hamurgas, Slovākijas skolotājas L. Bizonova un V. Lisonova no Levočas un Čehijas kolēģe K. Krumpholcova atbalstīs ungāru partneri Č. Čabu no Miškolcas, Spānijas pārstāvi no Granādas S. Turillo , kā arī Austrijas skolotāju P. Kučeru no Vīnes un Lietuvas pārstāvi R. Rudzevičieni no Viļņas. Tikšanās laikā tiks izvirzīti jaunā projekta mērķi un uzdevumi, kas nākotnē varētu paplašināt skolēnu zināšanas un iespējas.

Projekta koordinatore Āgenskalna ģimnāzijā – E. Maurīte