Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Olimpiāžu uzvarētāji

Sveicam Kurzemes rajona mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

 • Kārlis Greitāns 12.d 1. vieta 10. – 12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē
 • Kristaps Blūms 12.a 2. vieta 10. – 12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē
 • Sandra Bruņiniece 10.c 2. vieta 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē
 • Kārlis Greitāns 12.d 2. vieta 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē
 • Sanda Millere 7.c 2. vieta 5. – 8. klašu matemātikas olimpiādē
 • Reinis Virsis 12.a 3. vieta 9. un 12. klašu vēstures olimpiādē
 • Artūru Marcinkeviču 12.b 3. vieta informātikas (programmēšanas) olimpiādē
 • Pēteris Maltenieks 12.d 3. vieta 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē
 • Laura Pumpure 11.a 3. vieta 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē
 • Ilana Sučkova 12.a atzinība 9. un 12. klašu vēstures olimpiādē
 • Linards Kalniņš 12.a atzinība 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikta pateicību skolotājiem:

 • Jānim Puriņam
 • Ģirtam Paeglītim
 • Mārim Zvaigznem
 • Ivetai Mežgailei
 • Ingai Tumaševskai
 • Ilzei Zalānei
 • Gunitai Reinvaldei