Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD un izstāde

Kā katru gadu pirms pavasara brīvdienām tika organizēta Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskā konference.

24. martā mūsu skolā strādāja Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures divas sekcijas – angļu un franču valodu sekcija un krievu valodas sekcija.

Mūsu skolu šogad pārstāvēja:

  • Paula Šulce (11.e kl.) ar darbu Svētku atspoguļojums 1938.gada laikrakstā "Bauskas Vēstnesis" (darba vadītāja Aija Gudzuka),
  • Mare Heimrāte (12.a kl.) ar darbu Rūdolfa Heimrāta personīgo iespaidu un pieredzes aktualitāte mūsdienās (darba vadītāja Dace Kovisāre),
  • Kārlis Greitāns (12.d kl.) ar darbu Aspirīna sintēze un analīze (darba vadītāja Erita Maurīte)

Kārļa Greitāna darbs ir izvirzīts Valsts ZPD konferencei.Kārli, mēs priecājamies par Tevi un turēsim īkšķus!

P3241974 P3241975 P3241976 P3241977 P3241978


Sakarā ar Latvijas Gētes biedrības organizēto J.V.Gētes un F. Šillera dzejas daiļrunas konkursu no 23.03. – 27.03.2010. konferenču zālē tika iekārtota abu vācu literatūras klasiķu grāmatu izstāde. Bija prieks vērot audzēkņu interesi. Īpašu ievērību, protams, izpelnījās grāmatas, kuras dienasgaismu ieraudzījušas pirms vairāk kā simts piecdesmit gadiem.

Paldies bibliotekārēm Dacei Ružai un Lailai Melderei.

P3241969 P3241970 P3241971 P3241972 P3241973