Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Pavasara stafetes

Pavasara stafešu skrējienā vidusskolas jaunietes ieguva 2.vietu Rīgā!

29. aprīlī sporta un aktīvās atpūtas centrā, Uzvaras bulvārī risinājās sacensības stafešu skrējienā, kurā bija pārstāvētas 132 skolu komandas, ar 1287 dalībniekiem. Skrējējiem bija jāpievar kopējais distances garums 1200 m, savukārt stafetes posma vidējais garums 130 – 135 m. Āgenskalna ģimnāziju pārstāvēja 6.komandas, dažādās vecuma grupās. Vislabākie rezultāti tika sasniegt:

 • 1991-92.g.dzim. jaunietēm - 2.vieta,
 • 1993.-94.d.dz. juniorēm 4.vieta,
 • 1993.-94.d.dz. junioriem 6.v.
 • 1995.-96.d.dz. zēniem 8.v.
 • 1991.-92.d.dz. jauniešiem 17.v.
 • 1995.-96.d.dz. meit.izstājās

Apsveicam visātrākās Āgenskalna ģimnāzijas jaunietes:

 • Ilanu Sučkovu 12a,
 • Līgu Saulīti,
 • Aigu Kalvišķi,
 • Elīnu Zeikmani 12d,
 • Elzu Jākobsoni 12b,
 • Edīti Zemnieci 12c,
 • Kristīni Neikenu 11a,
 • Artu Lērumu 11c,
 • Ilonu Maslovu 11d!