Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

E-talons

10.-12. klašu un tiem 7.-9. klašu skolēniem, kuriem automātiski nepagarinās e-talons, tas jāiesniedz klases audzinātājam pagarināšanai līdz 6.septembra plkst. 8.20.

Atgādinām, ka pārvietojamais klientu centrs skolā būs 6.septembrī plkst. 9.00.