Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Gatavošanās CE

Rīgas Stradiņa Universitāte rīko sagatavošanas kursus valsts centralizētajiem eksāmeniem, kas vidusskolu beidzējiem palīdzēs sagatavoties ne tikai CE, bet arī veiksmīgi nokārtot iestājpārbaudījumus augstskolās.

Vairāk lasīt karjeras sadaļā.