Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Berlīnes viesi

No 2.decembra līdz 6.decembrim mūsu skolā atbildes vizītē viesojās deviņi Berlīnes Lesinga ģimnāzijas skolēni un viņu skolotāja Marina Hungere.

Pirmajā apciemojuma dienā vācu viesi apmeklēja skolas muzeju, kur, klausoties lieliskajā direktores Sandras Sīles stāstījumā, guva priekšstatu par skolas vēsturi un attīstību. Nākamajā dienā viesiem tika dota iespēja vērot mācību stundu norisi, kā arī iepazīt Rīgas arhitektūru Jūgendstila muzejā. Protams, neizpalika arī iepazīšanās ar Rīgas ievērojamākajām apskates vietām.

Sestdien viesi devās uz Jūrmalu, bet svētdiena pagāja viesģimenēs. Lielu paldies sakām mūsu skolas skolēniem Līgai Ģžibovskai(10.c), Lilitai Zellei(10.c), Niklāvam Lizbovskim(10.c), Montai Čēmai(11.a), Lindai Firkusei(11.a), Jānim Jukonim(11.d), Jānim Vilkam(11.d), Guntim Vaivodam(11.c), Laurai Jansonei(12.a) un viņu vecākiem par viesu uzņemšanu savās ģimenēs. Atvadoties vācu viesi izteica patiesu gandarījumu par Rīgā pavadīto laiku

Foto skatīt šeit.