Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD

Šodien, 9. martā, 10. klašu audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar 11. klašu skolēnu pieredzi, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.

Paldies par prezentācijām:

  • A. Ansonei, O. Jansonam, R. Kalniņai, E. Kamparai, A. Kārkliņai, A.
  • Reķei, N. Rodei, K. Runčai (11.a klase),
  • S. Bruņeniecei, L. Ulmanei, S. Vētrai, P. Zeikmanei (11.c klase),
  • D. Jakovickai (11.d klase),
  • G. Ivanovskai (12.klase),
  • A. Oņiščenko, R. Rezenbergam (12.d klase)!

Paldies par ieteikumiem un padomiem darbu vadītājiem skolotājiem – I. Daudei, I. Klētniecei, D. Kovisārei, K. Kūriņam, E. Maurītei, Ie. Mezītei, Ģ. Paeglītim, J. Puriņam, M. Purviņam, M. Zvaigznem.

Cerams, ka šopēcpusdien dzirdētais rosinās desmito klašu audzēkņus nopietni pievērsties zinātniski pētnieciskā darba jomas, tēmas un darba vadītāja izvēlei.

Vēlu veiksmi!
Zane Jakovica
direktores vietniece
metodiskajā darb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1