Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Konkurss

Šajā semestrī Rīgas Tehniskās universitāte (RTU) un SIA «Skonto būve» rīkoja vidusskolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu «Nāc un studē RTU!». Darbus iesniedza 45 komandas. Uz noslēguma pasākumu un darbu prezentēšanu tika uzaicinātas 10 komandas. To skaitā bija arī mūsu skolas komanda „Lai top gaisma!” – Artūrs Oņiščenko (12.d) un Roberts Rezenbergs (12.d). Viņi prezentēja savu zinātniski pētniecisko darbu „Energoefektīvo spuldzīšu dažu raksturlielumu salīdzinājums”. Skolēniem bija arī jāpilda dabaszinību tests un jāpiedalās komandu sacensībās. Trīs labākās komandas saņēma ļoti vērtīgas balvas, savukārt trīs labākie testa pildītāji saņēma iespēju bez konkursa iekļūt RTU studentu saimē. Mūsu skolas komanda „Lai top gaisma!” saņēma mierinājuma balvu – ekskursiju uz LATVENERGO.