Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Mana Skola

Ir iznācis internetā lasāms žurnāls "Mana Skola" pirmais numurs - www.manaskola.com . Šis ir žurnāls 7.-12. klašu skolēniem, profesionālo vidusskolu studentiem, kurs iznāks 1 reizi mēnesī.. Žurnāla mērķis ir sniegt kvalitatīvu un vērtīgu informāciju., izglītot, iedvesmot, paplašināt skolēnu redzesloku, palīdzēt saskatīt iespējas, kas skolēnam ir pieejamas, dialoga veicināšanā starp skolēnu un skolotāju.