Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD

research_1Sadaļā ZPD izveidota iespēja 10. klašu skolēniem reģistrēt savu zinātniski pētnieciskā darba tēmu, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt darbu pie tā.

Atgādinājums: pirms tēmas reģistrācijas tā iepriekš jāsaskaņo ar vadītāju.

Tēmas izvēle un saskaņošana jāveic līdz 2010./2011. m.g. beigām.