Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr.127 -rs, Rīgā, 21.02.2012

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona matemātikas 62. olimpiādes 2. posma 5.-8. klašu uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona matemātikas 62. olimpiādes 2. posma žūrijas komisijas 17.02.2012. lēmumu:

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.8. Krišam Ritumam Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 7. klase;
2.10. Laurai Agnesei Pauliņai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 7. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.5. Gunitai Reinvaldei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;