Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Sveicam skolas vācu valodas olimpiādes 10.-12.klasēm uzvarētājus!

  1. Gundega Virse 12.a sk. E. Saukante, G. Tomass 1. vieta
  2. Ženija Minka 10.a sk. I. Schweizer 2. vieta
  3. Nadīna Rode 12.a sk. I. Meženiece, G. Tomass 3. vieta
  4. Monika Cera 11.a sk. M. Deisone, G Tomass 3. vieta
  5. Edgars Juberts 11.a sk. M. Deisone, G Tomass 3. vieta
  6. Liena Gūtmane 10.a sk. M.Deisone, I. Schweizer 3. vieta
  7. Artūrs Strazdiņš 12.a sk. E. Saukante, G. Tomass 3. vieta
  8. Marta Šiliņa 11.a sk. I. Schweizer, G. Tomass atzinība
  9. Karīna Stasjuka 10.a sk. I. Schweizer atzinība
  10. Ieva Vadone 11.d sk. I. Baumane atzinība