Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

MMU

Šī gada 3. decembrī

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās Zeļļu ielā 8 notiks

Mazās matemātikas universitātes (MMU)

pirmā nodarbība.

Dzīvē daudzas parādības, norises un notikumi ir nejauši. Vai šādu notikumu iestāšanās iespējas var novērtēt? Atbildi uz šo jautājumu dod klasiskā varbūtību teorija, kura sāka veidoties pirms 500 gadiem. Mūsdienās tā tiek lietota daudzās zinātņu nozarēs. Tās pamatjēdzienus un dažas klasiskās teorēmas aplūkosim nodarbības pirmajā daļā (LU FMF lektors Jānis Smotrovs).

Nodarbības otrajā daļā, praktiski darbojoties, uzzināsim, kas kopīgs regulāriem daudzskaldņiem un planāriem grafiem (LU FMF docente, LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītāja p.i. Dace Bonka).

Pirmā nodarbība sākas 11:00 un ilgst līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pauzīte. Uz nodarbību gan jāierodas pirms 11:00, lai varētu paspēt piereģistrēties un ieņemt labākās vietas.

Lai pieteiktos MMU 1. nodarbībai, līdz 1. decembrim jāaizpilda elektroniskā anketa LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājas lapā http://nms.lu.lv. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

  • rakstāmpiederumus;
  • papīru pierakstiem;
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.