Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Sveicam skolas bioloģijas olimpiādes 9.-12.klasēm uzvarētājus!

Olimpiādē piedalījās 78 izglītojamie

 1. Līga Marcinkeviča 9.b sk. E.Maurīte 1. vieta
 2. Elza Birzniece 10.d sk. E.Maurīte 1. vieta
 3. Kristīne Mitrofanova 10.d sk. E.Maurīte 1. vieta
 4. Dzintra Grīnberga 11.d sk. E.Maurīte 1. vieta
 5. Sabīne Jansone 12.d sk. E.Maurīte 1. vieta
 6. Eva Matuševiča 9.b sk. E.Maurīte 2. vieta
 7. Daiga Spriņģe 10.d sk. E.Maurīte 2. vieta
 8. Mērija Šnēbaha 10.d sk. E.Maurīte 2. vieta
 9. Baiba Teikmane 11.d sk. E.Maurīte 2. vieta
 10. Sandra Bruņeniece 12.c sk. E.Maurīte 2. vieta
 11. Katrīna Rublovska 12.d sk. E.Maurīte 2. vieta
 12. Linda Līva Geldnere 10.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 13. Jānis Emīls Katinskis 10.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 14. Anna Spīgule 10.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 15. Liene Tunne 10.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 16. Ilze Rudzīte 11.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 17. Dace Sudraba 11.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 18. Paula Rudzīte 12.d sk. E.Maurīte 3. vieta
 19. Enija Grīga 10.d sk. E.Maurīte atzinība
 20. Ieva Petrovska 11.d sk. E.Maurīte atzinība
 21. Sintija Evarte-Bundere 11.d sk. E.Maurīte atzinība
 22. Olga Dambrovska 11.d sk. E.Maurīte atzinība
 23. Anna Dāle 11.d sk. E.Maurīte atzinība
 24. Gustavs Bergs 12.d sk. E.Maurīte atzinība
 25. Lauris Dzērve-Tāluts 12.d sk. E.Maurīte atzinība
 26. Kitija Kauliņa 12.d sk. E.Maurīte atzinība
 27. Jānis Jukonis 12.d sk. E.Maurīte atzinība