Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Wi-Fi

Skolā ir veikti bezvadu datortīkla paplašināšanas darbi. Datortīkls paredzēts izglītības vajadzībām skolēniem un skolotāiem, tam var pieslēgties ar personīgo klēpjdatoru vai mobīlo tālruni. Par šo iespēju pateicamies firmai Abora, kura materiāli atbalstīja šī projekta realizāciju.