Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Domus Rigensis Juvenum

Biedrība DOMUS RIGENSIS ir jauniešu un studentu grupa, kas interesējas par vācbaltiešu kultūru un tradīcijām, par latviešu, vācu un vācbaltiešu kultūru mijiedarbību pagātnē, tagadnē un arī nākotnē. Jo daudzslāņainā Latvijas kultūra ir mūsu dzīves un identitātes neatņemama sastāvdaļa, kas ļauj mums izprast mūs pašus un pasauli.

Vairāk par piedāvātajiem pasākumiem>>