Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Nikolaus

Hei! Hei!

Vai 5.decembra vakarā visi bija notīrījuši zābaciņus?

7.a,b klašu audzēkņi to noteikti bija izdarījuši, jo 6. decembrī pie viņiem vācu valodas stundās ciemojās Nikolaus (Mārtiņš Blumbergs 12.c klase).
Skolēniem vajadzēja apliecināt savas zināšanas vācu valodā.
Nikolaus gribēja zināt, vai nav piemirsušās darbības vārdu pamatformas. Sniegpārsliņas dziesmas tekstā bija aizputinājušas dažus vārdus – tie bija jāsadzird, dziesmu klausoties. Nikolaus priecājās par audzēkņu labajām zināšanām – tāpēc visi saņēma piparkūkas un citus našķus.

Paldies skolotājām I.Baumanei, K.Krūmai, D.Šķēlei un M.Blumbergam par sagatavoto tikšanos ar Nikolausu!

Pasākuma foto.

I.Kalteniece
Vācu valodas skolotāju
metodiskās komisijas vadītāja