Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Olimpiādes rezultāti

Izraksts no rīkojuma

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona skolu 34. bioloģijas olimpiādes 2. posma 9.,11.-12. klašu uzvarētājiem

  • Sandra Bruņeniece - 1.vieta 12.c klase
  • Līga Marcinkeviča - 3. vieta 9.b klase
  • Sabīnei Jansonei - 3. vieta 12.d klase
  • Dacei Sudrabai - atzinība 11.d klase
  • Iizteikt pateicību olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājai Eritai Maurītei.