Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Sveicam

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr. 140 - rs, Rīgā, 28.02.2012

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona ģeogrāfijas 29. olimpiādes 10. - 12. klašu 2. posma uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona ģeogrāfijas 29. olimpiādes 10. - 12. klasei 2. posma žūrijas komisijas 21.02.2012. lēmumu:

3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
3.3. Valteram Bondaram Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.3. Mārim Jaunskalžim Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
4.8. Mārcim Balodim Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.5. Ģirtam Paeglītim Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;