Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD

Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē mutiskai darbu aizstāvēšanai izvirzīti visi mūsu skolas pieteiktie audzēkņu darbi.

21.03. turēsim īkšķus par

 • 11.a
  • 1. Lauru Okdalderi
  • 2. Zani Rainsku
  • 3. Moniku Ceru
 • 11.b
  • 1. Rūtu Klišāni
  • 2. Annu Niedolu
  • 3. Rūdolfu Kaļķi
 • 11.c
  • 1. Valteru Bondaru
  • 2. Staņislavu Fisenkovu

Paldies darbu vadītājiem – D.Kovisārei, L.Strazdiņai, I.Ozolai, Ģ.Paeglītim, A.Skrindai, M.Zvaigznem, K.Žigai!