Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD

No 20.03. līdz 23.03.2012. Rīgā tika organizēta Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskā konference.
Mūsu skolā 20.03. strādāja Filozofijas un tieslietu, 21.03. – Bioloģijas un 22.03. - Veselības zinātnes sekcijas.
Visi mūsu skolas audzēkņu darbi tika izvirzīti mutiskai aizstāvēšanai. No 8 audzēkņiem godalgotas vietas ieguva:

Anna Niedola - 11.b – 2. vieta,
Staņislavs Fisenkovs – 11.c – 3. vieta,
Rūdolfs Ķaļķis – 11.b – 3. vieta,
Rūta Klišāne – 11.b – atzinība,
Laura Okdaldere – 11.a – atzinība,
Zane Rainska – 11.a – atzinība.

Staņislavam Fisenkovam bija tas gods 23.martā prezentēt savu darbu Rīgas konferences noslēguma plenārsēdē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.

P R I E C Ā J A M I E S par S A S N I E G U M I E M!

Latvijas 36. skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei tika izvirzīti Staņislava Fisenkova darbs „Inscenējums Latvijas dokumentālajā kino” un Rūdolfa Kaļķa izstrādātais darbs „Rekreācijas iespējas Juglas ezera piekrastē”.

V Ē L A M V E I K S M I!