Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr. 157 - rs, Rīgā, 23.03.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu reģionālās vācu valodas olimpiādes uzvarētājiem (8.klase)

Pamatojoties uz reģionālās vācu valodas olimpiādes žūrijas komisijas 21.03.2012. lēmumu:

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.1. Agnesei Eņģelei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
2.2. Matīsam Tomam Brūveram- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
3.1. Janam Vanagam- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
3.3. Agnesei Rūtai Šmēmanei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.1. Kārlim Nikolajam Blūmam- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.3. Initai Kalteniecei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.4. Inai Baumanei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.6. Daigai Šķēlei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;