Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola 2018

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, 23.-25.februārī 100 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 9. – 12. klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt 24. Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018" Starptautiskajā Izstāžu centrā Ķīpsalā.

Jaunieši varēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijas un ārvalstu augstskolās, tehnikumos un mācību centros. Skolēniem bija iespēja iztaujāt studentus un mācībspēkus par jaunajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām, kā arī ārpusstudiju aktivitātēm. Tāpat jaunieši aizrautīgi iesaistījās dalībnieku piedāvātajās prezentācijās, aktivitātēs un izmantoja iespēju iemēģināt roku dažādās profesijās.