Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Vita, Olita, Rita

Statistika

Seko mumsReģistrācija semināram

Aicinām Rīgas pilsētas un Carnikavas novada pedagogus uz profesionālo pilnveidi

Aktualitātes jaunā izglītības satura īstenošanā

2020. gada 19. oktobrī
Rīgā, Āgenskalna ielā 21

Jūsu vārds, uzvārds:*

Jūsu darbavieta:*

Amats:*

E-pasts:*

Tālrunis:*
+371

Dienas kārtībā:

 • 9.00 - 09.50 - Ierašanās, reģistrācija.
 • 10.00 - 11.30 - Semināra nodarbības
 • 11.30 - 12.30 - Pusdienas (Individuāli. Lai novērstu grupu pārklāšanos, skolas ēdnīca nestrādās)
 • 12.30 - 14.00 - Nodarbību turpinākums (2 grupām)

Lūgums izvēlēties vienu no 5 nodarbībām:

Sadarbība ar vecākiem kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā: izaicinājumi un iespējas
Lektors: Ērika Lanka, LU PPMF PSN lektore, Mg.paed., Mg.phil.
 • Jaunākie pētījumu rezultāti par sadarbību, paaudžu atšķirībām, to ietekmi uz audzināšanu. Aktualitātes izglītībā Latvijā un pasaulē.
 • Sadarbības ar vecākiem būtība, izaicinājumi un iespējas 21.gs.
 • Interaktīvās metodes mūsdienu sadarbības ar vecākiem vadīšanai kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā.
 • Darba metodes - individuālais darbs, darbs pāros, simulāciju izmantošana, video fragmentu kritiska analīze.
19. oktobrī no plkst. 12.30 līdz 14.00.
9. novembrī no plkst. 15.00 līdz 16.30.

Izglītojamo pašvadības prasmju pilnveide uz rezultātu orientētā mācību procesā (product - oriented learning)
Lektors: Inga Dunke, Rīgas 84. vidusskolas pedagogs - karjeras konsultants, matemātikas un ekonomikas skolotāja
 • Pašvadītas mācīšanās pamatjautājumi.
 • Skolotāja darbība, vadot izglītojamo pašvadīto, uz rezultātu vērsto, mācīšanos.
 • Izglītojamā pašvadītas mācīšanās shēma, tās darbības principi un pielietošana mācību procesā.
 • Darba metodes – praktisks darbs ar izglītojamā pašvadītas mācīšanās shēmu, individuāls darbs, pielietojot apgūtās prasmes, situāciju izspēle, atgriezeniskā saite - metode “Divas rozes un ērkšķis”, refleksija- metode “Delfi”.
Vienas dienas kursi: 19.10. no plkst.10.00 līdz 11.30. un no plkst. 12.30 līdz 14.00

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite jaunajā izglītības vidē
Lektors: Francisco Nunez Romero Olmo, RVVĢ spāņu valodas skolotājs
 • Formatīvās vērtēšanas principiālās iezīmes.
 • Praktiskais uzdevums - noderīgas personalizētas atgriezeniskās saites sniegšana.
 • Atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas un problēmas.
 • Darba metodes - darbs grupās atšķirību apguvei starp noderīgu personalizētu atgriezenisko saiti un izlabošanu, raktiskais uzdevums apgūto zināšanu pārnesei uz ikdienu, emonstrācija par kompleksa formatīvās vērtēšanas rīka izveidošanu.
19.10. no plkst. 10.00 līdz 11.30
10.11. no plkst. 15.30 līdz 17.00


Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai
Lektores: Mg.paed. un M. of. A. Ina Baumane, vācu valodas skolotāja un Mg. hist. Vita Upmale, vēstures skolotāja.
 • Atgriezeniskās saites nozīme mācību procesā, lai uzlabotu skolēnu individuālo sniegumu.
 • Pieredzes nodošana un apkopošana par atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem un metodēm.
 • Darba metodes - darbs pāros ar izdales materiāliem par atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem, praktiska nodarbība par Padlet izmantošanu atgriezeniskās saites sniegšanai, praktiskais uzdevums apgūto zināšanu pārnesei uz ikdienu – atgriezeniskās saites piemēru izstrāde, izmēģināšana klasē.
19.10. no plkst. 10.00 līdz 11.30
10.11. no plkst. 15.30 līdz 17.00

Es – ieinteresēts, prasmīgs, pārliecināts profesionālis mainīgā skolas vidē…vai – kā mācīties interesanti!
Lektors: Edmunds Imbovics, biznesa psihologs, uzņēmējs, ECF, ICTA sertificēts koučs-mentors, lektors, biznesa treneris, supervizors. Kopš 2011. gada specializējas apmācību un biznesa treniņu veidošanā, adaptācijā, savstarpējās komunikācijas un personīgās efektivitātes jomās.
 • Darbs pirms darba, vai ko ir svarīgi izdarīt pirms mācību procesa.
 • Domāšanas kvalitāte un tās ietekme uz dzīves kvalitāti.
 • Kā mācību procesu veidot interesanti pašam un auditorijai, sasniedzot mācību mērķus.
 • Darba metodes - tiks izmantoti tādi interaktīvi mācību elementi, kā mini lekcijas, demonstrācijas, praktiski piemēri, spēles, darbs pāros, mazās grupās un grupu diskusijas.
Vienas dienas kursi: 19.10. no plkst.10.00 līdz 11.30. un no plkst. 12.30 līdz 14.00

Drošības kods:

Reģistrējoties es piekrītu, ka esmu informēts/-a un dodu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai atļauju šajā formā norādīto manu personas datu apkopošanai un apstrādei ar mērķi sagatavot apliecinājumu par dalību nodarbībā, kā arī nosūtīt uz manis norādīto e-pasta adresi. Ģimnāzija elektroniskā formā datus uzglabās ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.oktobrim.


* - obligātie lauki.
** - Apmeklējot nodarbību pilnā apmērā, tiks izsniegtas ar RIIMC saskaņotas apliecības.

Atjaunināja: Māris Purviņš 2020-10-04 10:30:24Komentāri »

Seko mums