Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Karjera

No Jaunā gada kā palīgs skolēniem karjeras izvēlē skolā darbojas karjeras konsultante Ieva Randere.

Karjeras konsultante arī turpmāk piedalīsies skolas karjeras pasākumu organizēšanā (tikšanās ar augstskolām, dažādu profesiju pārstāvjiem u.c.) un klases audzināšanas stundās, kas veltītas karjeras izglītībai, kā arī sniegs individuālas karjeras konsultācijas, ar mērķi palīdzēt skolēnam izvēlēties sev piemērotu nodarbošanos.

Konsultante ir skolā katru dienu, bet uz individuālām konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš – mutiski vai rakstot uz e-pastu karjeraskonsultante@gmail.com. Karjeras konsultante atrodama direktores vietnieku kabinetā pie skolotāju istabas.

Vairāk informācijas sadaļā „Karjeras izvēle”