Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātēm ir sākusies!

RVVĢ uzsāks īstenot jaunu Erasmus+ mobilitātes projektu "Personu mobilitātes mācību nolūkos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2023./24. mācību gadā".

Mājas lapā ir pieejama jauna sadaļa - Erasmus+, kur ir atrodama informācija par īstenotajām mobilitātēm, kā arī par plānotajām šajā mācību gadā.

Skolēniem, kuri atbilst kādai no plānoto mobilitāšu mērķgrupai, ir iespēja pieteikties uz individuālu ilgtermiņa mobilitāti vai skolēnu grupas mobilitāti.
Skatīt pieteikumu anketas: https://www.rvvg.lv/erasmus-plus/lv/pieteikuma-konkurss

Par 2021./2022. un 2022./2023.m.g. īstenotajām mobilitātēm var vairāk uzzināt sadaļās Īstenotās mobilitātes un Erasmus+ pieredzes stāsti: https://www.rvvg.lv/erasmus-plus/lv/pieredzes-stasti