Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Notikumu arhivs

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Feb


RVVĢ IEDVESMAS FORUMS 2021 ir noslēdzies

2021. gada 10. februārī pirmo reizi skolas 100 gadu pastāvēšanas vēsturē tiešsaistē norisinājās vecāku un absolventu iedvesmas forums jauniešiem “Ja es būtu zinājis…!” Fantastiska ideja, kas ieguva gan lielu atsaucību dalībai (forumā piedalījās 450 dalībnieki!), gan spēja piesaistīt brīnišķīgus lektorus (IT konsultanti Rudīti Spriņģi, ārstu, psihoterapeitu, RSU docētāju Artūru Miksonu, lielo klientu vadītāju Jāni Beikmani, fizioterapeiti Lindu Skulmi, mūziķi, dziesmu autoru un mūzikas izdevēju Guntars Raču, kā arī konsultāciju uzņēmuma vadītāju Andri Balodi), kuriem patiešām izdevās uzrunāt mūsu foruma skatītājus un rosināt ļoti saturīgas un interesantas jautājumu – atbilžu sarunas.

Tiešsaistes iedvesmas forums tika realizēts kā alternatīvs, unikāls pasākums Ēnu dienai, pateicoties skolas administrācijas, karjeras konsultantes Dainas Romanovskas un RVVĢ vecāku padomes iniciatīvai un sadarbībai. Foruma dizaina veidošanā un mārketinga aktivitātēs iesaistījās arī skolēnu pašpārvalde, kas arī izvirzīja 11. klases skolēnu Lukasu Lauski kā foruma vadītāju.

03.02.2021. visi mūsu skolas skolēni un pedagogi tika aicināti uz kopīgu tiešsaistes stundu, ko veidoja kā ģenerālmēģinājumu tik liela mēroga tiešsaistes pasākuma organizēšanai – gan tehnoloģisko iespēju apzināšanai, gan komunikācijas instrumentu apgūšanai ar tās dalībniekiem.

Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja piepildīt un realizēt iecerēto foruma ideju: direktorei Gundegai Muceniecei, RVVĢ vecāku padomes pārstāvjiem Ivaram Kuklim, Kristīnei Skulmei, Andrim Balodim un Rudītei Spriņģei; atsaucīgajiem  skolas vecākiem un absolventiem, kas bija gatavi uzrunāt RVVĢ skolēnus – Andrim Balodim, Rudītei Spriņģei, Artūram Miksonam, Jānim Beikmanim, Lindai Skulmei, Guntaram Račam; foruma vadītājam Lukasam Lauskim par atraktīvu pasākuma moderēšanu, skolēnu pašpārvaldei, skolas atbalsta personālam - Anitai Skrindai, Agnesei Grāvitei, Līgai Āboltiņai, Egitai Miezītei, Jānim Puriņam. Īpašs paldies skolotājam Francisco Nunez Romero Olmo par veiksmīgu tiešsaistes pasākuma tehnoloģiskā risinājuma nodrošināšanu.

Atsauksmes pēc pasākuma ir iedvesmojošs. Skolēnu ieskatā pasākums ir novērtēts kā ļoti noderīgs, kas rosinājis daudz pārdomu un sniedzis jaunu motivāciju darboties (skatīt skolēnu ieguvumus “mākoni”).