Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus+

Erasmus+ "Radošums un digitālās kompetences -priekšnoteikumi profesionālajā pasaulē 4.0."

Projekta dalībnieki

Izglītības iestādes nosaukums Valsts, pilsēta
1 Nothampton High School Apvienotā Karaliste, Northamptona
2 Gondensino – E.E.P., LDA Portugāle, Gondomara
3 Patrona Hungariae Gimnazium Ungārija, Budapešta
4 Dr.-Johanna Decker-Gymnasium Vācija, Amberga
5 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Latvija, Rīga

Projekta mērķis:

Veicināt skolēnu radošuma un atbilstošu kompetenču attīstību, lai viņus sagatavotu darba pasaules 4.0. izaicinājumiem un paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū, attīstot motivāciju un pašatbildību.

Projekta uzdevumi

Uzdevumus skatīt šeit»

Projekta aktivitātes

C1: Tikšanās Ungārijā, Budapeštā

Pirmais projekta mācību pasākums notika no 20.-27.10.2018 Budapeštā, uz kuru devās 10.a klases skolnieces Santa Gribuste un Kate Paula Zariņa, 11 a klases skolēni Katrīna Karsa, Anrijs Dovbņa un Henrijs Īrists, vācu valodas skolotāja un projekta koordinatore Ina Baumane un matemātikas skolotāja Gunita Reinvalde. Raksts skolas mājas lapā: https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2356

Publikācijas Facebook Rīgas Valsts vācu ģimnāzija : 23. 10., 25.10. un 28.10. 2018 https://www.facebook.com/5rvvg/

C2: Tikšanās Vācijā, Ambergā

Otrais projekta mācību pasākums notika no 03.-08.12.2018 Ambergā, uz kuru devās 3 pedagogi: vācu valodas skolotāja un projekta koordinatore Ina Baumane , vācu valodas skolotāja un vācu valodas metodiskās komisijas vadītāja Inita Kalteniece un matemātikas skolotāja Gunita Reinvalde.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot zināšanas metodikā un didaktikā, IT izmantošanas prasmes mācību procesā, kā arī gūt ieskatu darba pasaulē 4.0.

Raksts skolas mājas lapā:https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2384

Publikācija Facebook Rīgas Valsts vācu ģimnāzija: 09.12.2018. https://www.facebook.com/5rvvg/

Publikācija laikrakstā "Mittelbayerische": https://www.mittelbayerische.de/

Publikācija Ambergas laikrakstā "Onetz": https://www.onetz.de/

Vairāk par šo projektu»

C3: Tikšanās Gondomar, Portugālē
Trešais projekta mācību pasākums notika no 13.- 18.05.2019. Gondomar, Portugālē, kurā piedalījās 4 pedagogi: vācu valodas skolotāja un projekta koordinatore Ina Baumane, angļu valodas skolotāja Agnese Kļaviņa, matemātikas skolotāja Gunita Reinvalde un matemātikas skolotāja un direktora vietniece Inga Riekstiņa.

Pasākuma mērķis: Gūt pieredzi par partnervalstu skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu un formām un apkopot labākos prakses piemērus.

Raksts par pasākuma norisi skolas mājas lapā: https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2478

Publikācija Facebook Rīgas Valsts vācu ģimnāzija: 19.05.2019. https://www.facebook.com/5rvvg/

Videoprezentācijas par projekta aktivitātēm:

https://view.genial.ly/5cf80b00ba68750f6867f367/video-presentation-porto19

https://drive.google.com/file/d/1wVK0LtP_z3BRVIc1zOoz3l23cGK7NO-V/view


Erasmus+ KA2 "Migrācija un integrācija Eiropā"

Projekta dalībnieki

Nr.p.k.Izglītības iestādes nosaukumsValsts, pilsēta
1 Kaufmännisches Berufskolleg Duisburg-Mitte Vācija, Duisburga
(koordinatorvalsts)
2 Lycee Pradeau la Sede Francija, Tarbes
3 Deutsch-Polnische Begegnungsschule Willy-Brandt-Schule in Warschau Polija, Varšava
4 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Latvija, Rīga

Projekta mērķis:

Izpētīt migrācijas iemeslus un problēmas, apzināties integrācijas iespējas, mazināt stereotipus par migrāciju, veicināt līdztiesību un empātiju sabiedrībā, kļūstot par aktīviem un veiksmīgiem pilsoņiem.

Projekta aktivitātes

C1: Tikšanās Vācijā, Duisburgā

Pirmais projekta mācību pasākums notika no 04.-10.11.2018. Duisburgā, uz kuru devās 8 desmito Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni( Ieva Kanepone, Artūrs Drevinskis, Aleksis Kālis, Roberts Jansons, Niklāvs Daugavvanags, Krista Elīna Ozola, Aleksandra Mātere, Valters Dāvids Ostrovskis) un angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore Rudīte Timmermane un vēstures, sociālo zinību un filozofijas skolotāja Vita Upmale.

Katram pasākumam ir savs temats, šoreiz tā bija Personiskā pieredze.

Pasākuma mērķis/ uzdevums:

Mācīties pētīt tēmu starptautiskā komandā. Vienoties par informācijas atlasi, veidot prezentācijas, prezentēt iegūto informāciju svešvalodā (angļu).

Gūt priekšstatu par tēmas "Migrācija un integrācija Eiropā" sasaisti ar katras dalībvalsts reālo situāciju, vēsturiskajiem aspektiem.

Pasākuma laikā paveiktais:

Izpildīts rīkotāju darba plāns, kur nacionālo un pēc tam starptautisko komandu veikuma galamērķis bija lielizmēra plakāts ar grupu apkopoto un vizualizēto informāciju.

Piedalīšanās organizatoru piedāvātajos kultūras pasākumos: Rūras muzeja apmeklējums un darbs ar informācijas iegūšanu muzejā. Duisburgas agrākā metālkausēšanas centra, šodien industriālā parka apmeklējums un gidu stāstījuma noklausīšanās.

Lietderība/ secinājumi:

Ļoti svarīgi bija iepazīt sadarbības partneru uzskatus, mācīties pieņemt, saprast citādo, mācīties vienoties un sadarboties. Protams, ka papildinātas tika svešvalodu zināšanas, zināšanas Eiropas ģeogrāfijā, priekšstati par Eiropas dalībvalstu nacionālo sastāvu šodien un tā veidošanās vēsturiskajiem faktiem, gūta lielāka izpratne par Eiropas dalībvalstu iedzīvotāju izcelsmēm, migrācijas motīviem un iemesliem.

Raksts skolas mājas lapā:

https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2362

Vairāk par šo projektu»

C2 Tikšanās Polijā, Varšavā

Aprīļa sākumā no 07.04.-13.04.2019 notika otrais Erasmus+ projekta "Migrācija un integrācija posms" Varšavā, uz kuru devās četri 10. A klases skolēni (Santa Gribuste, Kristaps Gržibovskis, Sigita Sarkane un Anna Streļča) un četri 10. B klases skolēni (Markuss Veselis, Mārtiņš Greizis, Alise Teļnova un Līva Grēta Balode). Skolēnus pavadīja: angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore Rudīte Timmermane un vēstures, sociālo zinību un filozofijas skolotāja Vita Upmale.

šoreiz tēma bija Sociālā integrācija.

Informācija par braucienu https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2461

Fotogrāfijas skatīt šeit, prezentācija par projekta aktivitātēm Varšavā šeit.

Vairāk par šo projektu»