Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Notikumu arhivs

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Mar | Apr | Jul | Dec


Eiropas Valodu diena

Eiropas Valodu dienas ietvaros 2017,gada 26.septembrī skolā ciemojās un aicināja uz sarunu Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvis Uldis Priede, kas šobrīd strādā Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Rīgā – Eiropas Savienības mājā. Skolas ģimnāzistiem bija iespēja uzzināt par karjeras attītstības iespējām ar labām dzimtās un svešvalodas zināšanām, tulka darba niansēm Eiropas Savienības institūcijās, kā arī par to, kā Luksemburgā un Briselē strādā latviešu tulkotāji un kas ir jāprot, lai kļūtu par Eiropas Savienības ierēdni, izturot 1,5 gadu ildo EPSO konkursu.

Vecāku organizētie karjeras atbalsta pasākumi RVVĢ

Uzsākot jauno mācību gadu, vecāku sapulcēs klašu audzinātāji un karjeras konsultante Daina Romanovska uzrunāja vecākus iesaistīties karjeras izglītības pilnveidošanā, piedāvājot vecākiem pēc savas izvēles noorganizēt pasākumus, kas būtu interesanti un noderīgi skolēnu karjeras attīstībā. Pateicoties pirmajiem atsaucīgajiem un aktīvajiem vecākiem, 4. un 5. oktobra pēcpusdienā vecāki ieradās skolā, lai iepazīstinātu sava bērna klasesbiedrus ar savām profesijām. 7.- 12. klašu grupās skolēni varēja uzzināt par arhivāra, bankas vadītāja, SIA „Aerodium” dibinātāja, advokāta/jurista, sistēmu inženiera, ornitologa, ES tulka, uzņēmēja darba ikdienu, prasmēm, profesionālās attīstības gaitu un izaicinājumiem. Savukārt, 11.e dabaszinātņu klases skolēniem vecāki bija noorganizējuši iespēju doties gan uz skaņu sistēmas uzņēmumu, gan modernu metālapstrādes uzņēmumu, kas izmanto nanotehnoloģijas. Bija arī skolēnu grupa, kas izmantoja iespēju doties pie RTU karjeras konsultantes Viktorijas Gainas, apmeklējot RTU Karjeras centru. Ne visas vecāku ieceres izdevās realizēt šajās oktobra dienās, īpaši piedāvātie vecāku darba vietu apmeklējumi, kas noteikti tiks realizēti nedaudz vēlāk - vēl šajā mācību gadā.

Projektu diena 7.-12.kl. skolēniem

11.10.2017 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem tika piedāvāta alternatīvā mācību forma: Projektu diena karjeras izglītībā. 11. klašu skolēni strādāja pie zinātniski pētnieciskā darba izstrādes, bet 7.,8.,9.,10. un 12. klašu skolēniem pedagogs karjeras konsultants sagatavoja individuālus uzdevumus/jautājumus/darba lapas sev interesējošās profesijas izpētei un karjeras plāna izveidei. Nākamo nedēļu laikā – pamatskolai sociālo zinību stundās un vidusskolai audzināšanas stundās tika veltīts laiks prezentācijām un diskusijām par izpētīto tēmu.

Studiju iespējas Tarty Universitātē

Zeltainā rudens dienā 2017.gada 19.oktobrī 30 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 10. – 12. klašu skolēni devās izpētes braucienā uz Tartu Universitāti, kur mūs sagaidīja mūsu skolas absolvents un Tarty Universitātes zinātnes tehnoloģiju students Dainis Ivanovs un Komunikācijas un mārketinga daļas konsultante Ekaterina Bogdanova. Vidusskolniekiem tika noorganizēta iespēja iepazīties ar mācību vidi Universitātē un studentu dzīvi Tarty, uzzināt par studiju programmām , iestājeksāmenu prioritātēm un apskatīt laboratorijas, kur studenti veic zinātniski pētnieciskās darbības. Milzīgs paldies viņiem par laipno uzņemšanu, pārdomāto ekskursiju un izsmeļošo stāstījumu!

Prezentācijas par iespējām izmantot valodas

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vidusskolnieki 22.novembra pēcpusdienā varēja izvēlēties kādu no 4 viesiem, kura prezentācija un stāsti varētu būt noderīgākie savām nākotnes interesēm un lēmumiem. Šoreiz uzsvars uz iespējām izmantot valodas - apmaiņas programmās, studijās Latvijā vai ārzemēs. Mūsu viesi bija:

  1. KALBA.LV – starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs, kas piedāvā nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī konsultē studentus, skolēnus un viņu vecākus izglītības ārzemēs jautājumos
  2. Dream Foundation Latvija - starptautiska organizācija, kas iepazīstina jauniešus ar studiju iespējām ārzemju augstskolās un sadarbojas ar vairāk nekā 50 augstākās izglītības iestādēm 14 Eiropas valstīs un piedāvā vairāk nekā 3500 dažādas studiju programmas
  3. AFS Latvija Starpkultūru programma -  starptautiska brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina vidusskolēnu apmaiņas visā pasaulē
  4. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Esonomics in Riga)mūsu skolas absolvents Edgars Indriksons stāstīja par savu izvēli studēt SSE, studenta dzīves un mācību pieredzi, uzņemšanas noteikumiem, iestājeksāmeniem un centralizēto eksāmenu izvēlēm u.c. interesējošiem jautājumiem.

Ko nozīmē būt zinātniekam?

RVVĢ 6 ģimnāzisti 2017.gada 6.decembrī piedalījās topošo Zinātnieku forumā vidusskolēniem "Ko nozīmē būt zinātniekam?", kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.Lai iedvesmotu jauniešus tālākām studijām un, iespējams, zinātnieka karjerai, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību organizēja diskusiju forumu vidusskolēniem un studentiem, kur Latvijas izcilākie zinātnieki un jaunie pētnieki stāstīja jauniešiem par savu zinātnieka karjeru, ko interaktīvā veidā vadīja Ansis Bogustovs. Diskusiju grupās jaunieši izvēlējās piedalīties dažādās zinātnes sasniegumu tēmās: netradicionālā pārtika, inovatīvi materiāli, nākotnes medicīna (vēža izpēte un ārstēšana), informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi ikdienai. Foruma noslēgumā skolēni devās ekskursijā uz zinātniskajām institūcijām: Latvijas Nacionālā bibliotēku, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru, Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Prof. pilnveides seminārs karjeras konsultantiem

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rīgas Valsts vācu ģimnāziju organizēja semināru Rīgas skolu karjeras konsultantiem ar mērķi pilnveidot kvalifikāciju un dalīties pieredzē ar Rīgas pilsētas skolu atbildīgajām personām par karjeras atbalstu skolās. Paldies RVVĢ vokālajam ansamblim, kas atklāja semināru Ziemassvētku noskaņās. Programmas turpinājumā RVVĢ karjeras konsultante Daina Romanovska dalījās ar savas skolas labās prakses piemēriem karjeras izglītības organizēšanā. VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase piedāvāja dažas noderīgas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai. Semināra noslēgumā uz diskusiju aicināja personīgās izaugsmes, biznesa un komandas trenere, koučs Laila Zariņa par dziļu un nopietnu tēmu: "Vērtībās balstīta motivācija: kā to var pielietot karjeras izvēlē un lēmumu pieņemšanā".

Veiksmīga uzņēmējdarbība-ražots Latvijā

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 2018.g. 21.decembrī 9.d un 11.e klašu izglītojamie karjeras atbalsta pasākumā Veiksmīga uzņēmējdarbība – ražots Latvijā”apmeklējaĀdažu Čipsi zīmola pārtikas rūpnīcas ražotni, kur iepazinās ar ražotnē pārstāvētajām profesijām, nepieciešamajām amata prasmēm un iespējam tās apgūt. Jauniešiem bija iespēja izjautāt produktu izstrādes speciālistu, kvalitātes speciālistu un mārketinga vadītāju. Uzņēmums ar savu darbības specifiku iepazīstināja virtuālā 360 grādu ceļojuma tūrē, kur skolnieki ielūkojās čipsu ceļu ražotnē no kartupeļu šķirošanas līdz pat noliktavas plauktam. Pirms jauniešiem tika dota iespēja radošajā darbnīcā izveidot čipsus ar savu īpašo garšu, uzņēmuma darbinieki piedāvāja atsvaidzināt zināšanas par sabalansētu uzturu un našķēšanās pamatprincipiem.

Skolēni savās atsauksmēs augstu novērtēja ražotnes darbinieku profesionalitāti un interesanto stāstījumu par ražotnes vēsturi, kartupeļu šķirņu daudzveidību, uzglabāšanas noteikumiem, produkta kvalitātes kritērijiem un dažādu darbinieku ieguldījumu kopējā galaprodukta veidošanā. Jauniešus pārsteidza kartupeļu uzglabāšanas tehnoloģiju un noteikumu ievēršanas stingrība. Kas to būtu domājis – ka kartupelis ir tik kaprīzs un no to uzglabāšanas labturības ir atkarīga čipšu kvalitāte, kā arī samaksa audzētājiem. Jaunieši kā viņiem piemērotu novērtēja arī piedāvāto digitālo ražošanas procesa ekskursijas versiju. Tomēr ar visaugstāko vērtējumu skolēni atzina radošo meistardarbnīcu – pašiem pēc gaumes un garšas izjūtas veidot savu čipšu garšu un to izgaršot!

Ēnu diena Latvijā

2018.gada 14.februārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas audzēkņi tāpat kā citi Latvijas skolēni izmantoja iespēju piedalīties Ēnu dienā, kuras laikā apmeklēja kādu darba vietu un vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. RVVĢ Ēnu dienas apmeklējumu un ēnotās profesijas skatīt pievienotajā prezentācijā.

Skola 2018

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, 23.-25.februārī 100 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 9. – 12. klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt 24. Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018" Starptautiskajā Izstāžu centrā Ķīpsalā.

Jaunieši varēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijas un ārvalstu augstskolās, tehnikumos un mācību centros. Skolēniem bija iespēja iztaujāt studentus un mācībspēkus par jaunajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām, kā arī ārpusstudiju aktivitātēm. Tāpat jaunieši aizrautīgi iesaistījās dalībnieku piedāvātajās prezentācijās, aktivitātēs un izmantoja iespēju iemēģināt roku dažādās profesijās.

Uzņēmējspējas-manas nākotnes prasmes

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018. gada 12. martā 19 skolēni no 9.-12. klašu grupām  apmeklēja meistardarbnīcu “Uzņēmējspējas – manas nākotnes prasmes”, ko vadīja uzņēmēja, profesionālās izaugsmes trenere un karjeras konsultante Jolanta Priede. Jaunieši kopīgā diskusijā noskaidroja, kas ir veiksmīgs uzņēmējs, cik liela nozīme ir talantam un ieguldītajam darbam profesionālajā izaugsmē, kā arī piedalījās aktivitātē “Suņi un vilki”, lai izprastu darba devēju un darba ņēmēju būtību. Vadītāja iedvesmoja jauniešus attīstīt savu radošumu, kas ir viena no svarīgākajām nākotnes tirgus prasmēm, piedāvāja izmēģināt inovatīvu ideju ģenerēšanas vingrinājumu, rezultātā pārbaudot - cik radītā ideja būtu reāli īstenojama un interesanta arī citiem cilvēkiem.

Jaunieši savās atsauksmēs atzinīgi novērtēja iespēju uzzināt veiksmīgas uzņēmējas pieredzi un redzējumu par šodienas uzņēmējdarbību, noskaidrot būtiskākās lietas, kas sevī jāattīsta, lai būtu veiksmīgi nākotnē. Jauniešiem patika lektores mūsdienīgais un interaktīvais pasniegšanas veids un idejas sava radošuma attīstībai.