Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Izzini sevi

Nākošā nodarbība "Izzini sevi" psihologa A.Briedes vadībā notiks trešdien(14. novembrī plkst. 16.20 108. kabinetā). Gaidīti arī jaunie dalībnieki.

Zentai Mauriņai 110

� .g. 7. novembrī ar sarīkojumu 9. klašu audzēkņiem - „Zenta Mauriņa un mūsdienas” noslēdzās pasākumu cikls, kas veltīts Zentas Mauriņas 110. dzimšanas dienas atcerei Āgenskalna ģimnāzijā. 9. klašu audzēkņi mākslas stundās veica Z. Mauriņas esejas „Pavasara cilvēks” citātu vizualizāciju. Ir izveidota šo darbu izstāde. Atzinība izteikta sekojošiem audzēkņiem:

9.a klasē: Emīlam Donovam, Ievai Engerei , Annai Urtānei
9.b klasē: Elzai Lapiņai, Alisei Liepiņai, Lienei Vitomskai, Laurai Pumpurei, Mārai Zvidriņai
9.c klasē: Dāvim Rudzītim
9.e klasē: Henriham Marčukam, Armandam Osītim, Jānim Upeniekam

Mūsu skolas dalības projektā „Zenta Mauriņa – Eiropas kultūru dialogā” ietvaros š.g.
3. oktobrī notika sarīkojums 7.un 8. klašu audzēkņiem: „Ētiskās vērtības Z. Mauriņas esejā „Liepu lapu laipa”. Atzinība izteikta sekojošiem darbu autoriem:

7.a klase: Annai Dālei, Leonorai Naglei
7.b klasē: Dainai Dovnarovičai, Kristianam Vīgantam
7.c klasē: Ērikam Alksnim, Daigai Paukšēnai
8.a klasē: Ērikam Ļipuncovam
8.b klasē: Artūram Strazdiņam
8.c klasē: Sandrai Bruņeniecei
8.d klasē: Tomam Upmanim.

10.oktobrī notika sarīkojums 11. un 12. klašu audzēkņiem „Zenta Mauriņa un mūsdienas”. Atzinība izteikta sekojošiem radošo darbu autoriem: par Z.Mauriņas esejas „Renesanse un mēs” tēmu –

12.a klasē: Jānim Akermanim, Gerdai Gūtmanei, Laurai Kravalei, Andai Priedniecei
12.b klasē: Agnijai Bistrovai, Agnesei Grāvītei, Santai Stāmurei

par tēmu „Mana Zenta Mauriņa”

11.a klsē: Elīnai Bērtulei
12.c klasē : Antrai Altmanei

Zīmējumu konkurss

        Āgenskalna ģimnāzijas atbalsta fonds izsludina Ziemassvētku apsveikuma kartiņu zīmējumu konkursu. Darbu iesniegšanas termiņs 28. novembris plkst 18 00.
Sīkākai informācijai - skat. nolikumu.

Zīmējumu konkurss

Atgādinājums.

        Āgenskalna ģimnāzijas atbalsta fonds izsludina Ziemassvētku apsveikuma kartiņu zīmējumu konkursu. Darbu iesniegšanas termiņs 28. novembris plkst 18 00.­
Sīkākai informācijai - skat. nolikumu.

Vecāku diena

4.decembrī Āgenskalna ģimnāzijā notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 4.11.2007. plkst. 13.00 pieteikties skolas sekretariātā pa tālruni - 67611146 norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī berna vārdu, uzvārdu un klasi.

Olimpiāde bioloģijā

Sveicam
skolas olimpiādes bioloģijā
uzvarētājus!


9.klašu grupā
1. Līvu Lāci 9.a klase skolotāja Līga Mākule 1.vieta
2. Olgu Vitrjaku 9.b klase skolotāja Līga Mākule 2.vieta
3. Ilzi Teilāni 9.a klase skolotāja Līga Mākule 3.vieta
4. Agitu Incenbergu 9.b klase skolotāja Līga Mākule atzinība
5. Lauru Jansoni 9.a klase skolotāja Līga Mākule atzinība

10.e klasē
1. Alisi Pabērzu 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 1.vieta
2. Annu Zirni 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 2.vieta
3. Jāni Blumfeldu 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 2.vieta
4. Zani Norveli 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 2.vieta
5. Montu Berķi 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 3.vieta
6. Līgu Bergmani 10.e klase skolotāja Erita Maurīte 3.vieta
7. Lauru Bergmani 10.e klase skolotāja Erita Maurīte atzinība
8. Jāni Bergu 10.e klase skolotāja Erita Maurīte atzinība

11.-12.klašu grupā
1. Ingu Bušu 12.b klase skolotāja Erita Maurīte 1.vieta
2. Ralfu � ēniņu 12.b klase skolotāja Erita Maurīte 2.vieta
3. Līgu Andersoni 12.d klase skolotāja Erita Maurīte 3.vieta
4. Tomu Kondratoviču 12.c klase skolotāja Erita Maurīte atzinība
5. Tomu Treilonu 12.a klase skolotāja Erita Maurīte atzinība

        6.decembrī notiks Kurzemes rajona olimpiāde bioloģijā. Skolu pārstāv Līva Lāce, Ilze Teilāne, Olga Vitrjaka 9.klašu grupā, Līga Andersone, Inga Buša, Ralfs � ēniņš 11.-12.klašu grupā.

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

­