Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Mums 2.vieta

Rudenī skolēni no visas Latvijas piedalās Braku muzeja izsludinātajā R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, kura mērķis ir veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.  Šogad konkursā piedalījās arī mūsu skolas 9.klases skolniece Pērle Melne, atklājot tematu “Kāda R. Blaumaņa tēla dienasgrāmata”.  Pērle izvēlējās rakstīt R.Blaumaņa noveles”Slepkava” tēla Kārļa dienasgrāmatu.

Darbs ieguva augstu novērtējumu- 2.vietu, kā arī Ērgļu novada padomes naudas prēmiju.

Neliels darba nobeiguma fragments:

“Skat, ko mantkārība padarīja, par plēsoņu pārvērtos. Kad no tā atgūšos?  Vai druvas malā visu laiku nesēž velns un, mani vērojot, ļauni nesmaida? Vai arī tas tikai vecs čakārnis, ko izgrebšu nākamajā svētdienā?”

Lepojamies ar Pērles Melnes iegūto augsto godalgoto vietu un izsakām pateicību skolotājai Santai Zībergai par ieguldīto darbu, sagatavojot viņu konkursam.

Papildus lasīt šeit.

Uzvara O.Vācieša Pārdaugavas literārajā konkursā

2.adventes priekšvakarā ar  baltu un klātesošo iekšējās gaismas piestrāvotu pēcpusdienu O.Vācieša muzejā noslēdzās ikgadējais O.Vācieša Pārdaugavas literārais konkurss jauniešiem, kurā šogad piedalījās 2 mūsu ģimnāzijas 11.vi klases audzēknes – Madara Māra Mezīte un Dārta Justīne Kolāte.

Priecājamies un lepojamies, ka ,pēc dzejnieka Ronalda Brieža vadītās žūrijas lēmuma, 1.vietu šogad ieguva RVVĢ 11.klases skolniece Dārta Justīne Kolāte par stāstu „Vīnoga”!

Pēc tradīcijas konkursa laureāti klātesošajiem lasīja savus darbus, uzklausīja profesionāļu viedokli un baudīja svētku našķus.

Lai baltais laiks mūs visus turpina radoši iedvesmot!

KIPM jomas vadītāja un konkursa žūrijas locekle B.Siliniece

Lepojamies ar RVVĢ skolēnu panākumiem bioloģijas olimpiādē

Lepojamies ar RVVĢ skolēnu panākumiem Rīgas valstspilsētas 44. bioloģijas olimpiādē 9. - 12. klasēm!

Iegūtas divas 3. vietas:

 • Katrīna Ivbule, 10.CV klase;
 • Sabīne Meiere, 11.CV klase.

Iegūtas divas atzinības:

 • Amanda Zvilna 10.CV klase;
 • Miks Rieksts-Hofmanis, 11.CV klase.

Izskakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājai Eritai Maurītei.

Fantāzijas virpuļos

Mūsu skolēni turpina iepriecināt ar lieliskiem sasniegumiem literatūrā - 8.b klases skolniece Elīza Daniela Dzene ieguvusi 1. vietu Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu literārajā konkursā "Fantāzijas virpuļos".

Izteikta pateicība skolotājai Santai Zībergai par veiksmīgu skolnieces sagatavošanu konkursam.

Latvijas skolas soma

9. klases skolēni kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skatījās komēdiju "Tizlenes", pēc filmas noskatīšanās bija uzdevums uzzīmēt radošo darbu ar nosaukumu “21. gadsimta skolēns ”.

Radošo darbu virtuālo izstādi var apskatīties šeit.

Par zīmējumiem var balsot - klikšķinot uz sirsniņu. Trīs zīmējumu autori, kuri būs ieguvuši visvairāk sirsniņu tiks apbalvoti ar nelielu pārsteiguma balvu! Balsošana par darbiem notiek līdz 4. janvārim.

Gunta Kursīte, vizuālās mākslas skolotāja

Latvijas skolas soma

Šajā semestrī 7.c un 7.d klases skolēniem kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja virtuāli paviesoties iluzionistu Pecolli veidotajā mūsdienu cirka izrādē “Zemūdens burbuļu pasaule”. Visa darbība notiek it kā zemūdens pasaulē, kur tika izmantoti dažādu skatuves mākslas jomu elementi, piemēram, cirka māksla( ziepju burbuļu māksla, burvju māksla, akrobātika, žonglēšana, utt.), zīmēšana ar smiltīm, deja, pantomīma, kā arī muzikālie specefekti un oriģināla skatuves scenogrāfija.

Tie skolēni, kas jau paspējuši šo izrādi noskatīties, atzīst, ka tā ir pārdomāta, interesanta, iepriekš neredzēta, tāpēc gribētos noskatīties to klātienē, iespējams, ka tad emocijas būtu vēl krāšņākas. Arī nākamajā semestrī būs iespēja pakavēties atmiņās par šo izrādi, jo vizuālās mākslas nodarbībās ir plānots zīmēt 3D burbuļus dažādās tehnikās.

Rudīte Timmermane, 7.c klases audzinātāja

Latvijas skolas soma

Programmas ‘’Latvijas skolas somas’’ ietvaros decembrī mūsu skolas 7.-12. klašu izglītojamajiem bija iespēja noskatīties Daces Pūces filmu “Bedre’’.

SA klases skolēni pirms filmas skatīšanās tika aicināti iepazīties ar informāciju par Daces Pūces filmu ''Bedre'' (sk. informāciju facebook)un pirms vai pēc skatīšanās izlasīt recenziju.

AS par filmu tika sniegta latviešu valodas stundās 14.12., strādājot grupās.

Latviešu valodas tēmas ‘’Komunikācijas process’’ ietvaros izglītojamie analizēja pašu izvēlētas saziņas situācijas filmā, novērtējot komunikācijas raksturu un mērķi, partneru pozīciju un statusu, kā arī normativitātes pakāpi, kontaktu vēlamību un saziņas situācijā iesaistīto dalībnieku psiholoģiskos tipus.

Pēc saziņas situācijas raksturošanas skolēni iesaistījās diskusijā par filmas varoņu izvēlēm,  par bedrēm, kurās tie iekrituši, un varoņiem, kuriem ir izdevies no bedres izkļūt.

Diskusijā 10.SA izglītojamie atzīst, ka, lai arī filmu nav bijis viegli skatīties, jo tajā risinātas smagas problēmas, tā ir patikusi un ieteiktu to noskatīties citiem, jo filma liek domāt par katra paša rīcību un atbildību dažādās dzīves situācijās.

Merita Meiere-Jance, 10. SA klases audzinātāja

Skolēnu pašpārvalde darbībā

Sākoties 2021./2022. mācību gadam, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Skolēnu Pašpārvalde apņēmās savu iespēju robežās aktīvi rīkot pasākumus un realizēt dažādus projektus.

Decembra mēnesis Skolēnu pašpārvaldei ir bijis it īpaši aktīvs. Ziemassvētku noskaņās skolā tika realizēti vairāki projekti. Lai saliedētu jaunās, tikko noformētās 7. un 10. klases, tika rīkots saliedēšanās pasākums-...

Latvijas skolas soma

 

7.b klases skolēnu ekskursija Tērvetē –  Muzejpedagoģiskā nodarbība Annas Brigaderes memoriālajā muzejā „Sprīdīši” un Tērvetes dabas parka apmeklējums: ”Anneles bērnības zemē” Projekts LSS

Šogad 7. oktobrī mēs ar klasi bijām Tērvetē. Tā bija mūsu pirmā kopīgā ekskursija. Mēs bijām A. Brigaderes muzejā un Tērvetes dabas parkā. Ekskursija bija ļoti laba un interesanta.  Pas...

Panākumi vācu valodas reģionālajā posmā

Ar prieku un lepnumu informējam, ka 8 mūsu skolas skolēni ieguvuši ļoti labus rezultātus vācu valodas reģionālā posma olimpiādē un ir uzaicināti uz vācu valodas olimpiādes valsts posmu.

 • Kārlis Romanovs, 12.a klase
 • Johanness Tobiass Bergers, 10.SA klase
 • Delmārs Tomass Bauers, 12.a klase
 • Gunda Helēna Horsta, 12.a klase
 • Mario Čenere, 11.CV klase
 • Emīlija Rūta Ozoliņa, 12.a klase
 • Emīlija Ķipēna, 12.a klase
 • Odrija Aleksandra Rača, 12.a klase

Vēlam veiksmi valsts olimpiādē!