Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes matemātikā
uzvarētājus!

1. Zani Rainsku 7.b klase skolotāja Daiga Dilevka 1.vieta
2. Leonoru Nagli 7.a klase skolotāja Gunita Reinvalde 2.vieta
3. Ēriku Alksni 7.c klase skolotāja Inga Riekstiņa 2.vieta
4. Elizabeti Vitrjaku 7.a klase skolotāja Gunita Reinvalde 3.vieta

1. Viesturu Alonderi 8.b klase skolotāja Gunita Reinvalde 1.vieta
2. Āri Krūmiņu 8.a klase skolotāja Inga Riekstiņa 2.vieta
3. Tomu Upmani 8.d klase skolotāja Gunita Reinvalde 3.vieta
4. Sintiju Ziļevu 8.c klase skolotāja Ilze Zalāne atzinība
5. Katrīnu Berķi 8.d klase skolotāja Gunita Reinvalde atzinība

1. Edgaru � udjajevu 9.a klase skolotāja Inga Riekstiņa 1.vieta
2. Māru Zvidriņu 9.b klase skolotāja Inga Riekstiņa 1.vieta
3. Gustavu Laurānu 9.a klase skolotāja Inga Riekstiņa 2.vieta
4. Kristapu Veikertu 9.b klase skolotāja Inga Riekstiņa 3.vieta

1. Pēteri Maltenieku 10.d klase skolotāja Ilze Zalāne 1.vieta
2. Kārli Greitānu 10.d klase skolotāja Ilze Zalāne 1.vieta
3. Jāni Dobelnieku 10.d klase skolotāja Ilze Zalāne 2.vieta
4. Linardu Kalniņu 10.a klase skolotāja Anita Pukse 2.vieta
5. Hariju Kārkliņu 10.d klase skolotāja Ilze Zalāne atzinība
6. Kārli Iskrovu 10.d klase skolotāja Ilze Zalāne atzinība

1. Andru Vītolu 11.c klase skolotāja Daiga Dilevka 2.vieta
2. Robertu Kirillovu 11.a klase skolotāja Ilze Zalāne 3.vieta

1. Andru Janovsku 12.c klase skolotāja Ilze Zalāne 1.vieta
2. Lauru Griķi 12.a klase skolotāja Anita Pukse 1.vieta
3. Vitāliju Mickeviču 12.a klase skolotāja Anita Pukse 2.vieta
4. Lindu Gipsli 12.a klase skolotāja Anita Pukse 2.vieta
5. Andru Priednieci 12.a klase skolotāja Anita Pukse 3.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes latviešu valodā 8. – 9.klasei
uzvarētājus!

1. Lauru Jansoni 9.a klase skolotāja Arnita Meinerte 1.vieta
2. Annu Pūteli 9.a klase skolotāja Arnita Meinerte 2.vieta
3. Līvu Lāci 9.a klase skolotāja Arnita Meinerte 3.vieta
4. Anci Vītolu 9.a klase skolotāja Arnita Meinerte 3.vieta

1. Nadīnu Rodi 8.a klase skolotāja Vija Lapa 1.vieta
2. Sandru Bruņenieci 8.c klase skolotāja Vija Lapa 2.vieta
3. Katrīnu Jencīti 8.d klase skolotāja Santa Zīberga 3.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes fizikā
uzvarētājus!

1. Arti Svilānu 11.d klase skolotājs Kārlis Kūriņš 1.vieta
2. Kārli Greitānu 10.d klase skolotājs Kārlis Kūriņš 1.vieta
3. Pēteri Maltenieku 10.d klase skolotājs Kārlis Kūriņš 2.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Karatē nodarbības

Karatē nodarbības ĀĢ!

Ir jauns gads un darbu atsāk Āgenskalna ģimnāzijas karatē pulciņš!

Uz nodarbībām tiek gaidīti visi interesenti- gan meitenes, gan puiši.

Nodarbības notiks ĀĢ aerobikas zālē šādos laikos:

                                                            pirmdiena 18.00-19.00;
                                                            piektdiena 18.00-19.00.

Visus ar karatē nodarboties gribētājus treneris Edgars Rakovskis gaida katru pirmdienu un piektdienu plkst. 18.00! ­

Izzini sevi

Nodarbības "Izzini sevi!" turpina savu darbu.

Nodarbības trešdienās 16:15 mājturības kab. Nākošā nodarbība 16.01.08. plkst. 16:15 

Novuss

ĀĢ CEĻOJO� ĀS BALVAS IZCĪŅA NOVUSĀ!

 

        Jau ceturto gadu Āgenskalna ģimnāzijā norisināsies turnīrs, kurā noskaidrosies Āgenskalna ģimnāzijas labākais novusa spēlētājs.

        Tāpēc tiek izsludināta pieteikšanās uz ikgadējo Āgenskalna ģimnāzijas novusa turnīru, kurš sāksies šā gada 04. februārī!

        Visi interesenti, var pieteikties pie sporta darba org. Jāņa Norviša 145.kab. vai elektroniski sūtot pieteikumu uz adresi jnorviss@inbox.lv. Pieteikumā lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu, klasi, skolu. Vēršu uzmanību, ka šogad tiek pieņemti pieteikumi arī no skolēniem un skolotājiem, kuri pārstāv kādu citu Rīgas vispārizglītojošo skolu. Tāpēc droši varat aicināt pieteikties savus draugus un paziņas.

Pieteikties var līdz 31.01.2008.

http://novuss-lnf.lv/ 

Novuss! ­

E-Klase

Labdien, skolotāj!

        Ar 2007./2008.mācību gada II semetri skolvadības sistēmā E-klase ir ieviesta elektroniskā dienasgrāmata.
        Elektroniskā dienasgrāmata funkcionalitātes ziņā pilnībā aizstāj fizisko dienasgrāmatu, pat vēl labāk: ir iespējams veikt ierakstus un izmaiņas, operatīvi apziņojot visus klases skolēnus, priekšmetu skolotājus un vecākus.
        Kā jebkurai dienasgrāmatai, arī elektroniskajai dienasgrāmatai ir iespējams:
            -Ievadīt stundas, mainīt stundu sarakstu
            -Ielikt skolēnam atzīmi
            -Pievienot mājas darbus
            -Pievienot piezīmi(uzreiz visai klasei, vai individuāli katram skolēnam)
        Sistēma veidota tā, lai arī skolēns varētu strādāt ar dienasgrāmatu: ievadīt stundas un mājas darbus. Atzīmes un piezīmes var pievienot tikai skolotājs. Skolēns patvaļīgi izdēst neko nevar!
        Atzīmes dienasgrāmatā parādās tikai tad, ja skolotājs tās ir ielicis žurnālā. Tā iespējams atvieglot darbu- atzīmi ieliekot žurnālā, tā automātiski parādīsies dienasgrāmatā- arī tad, ja atzīmes izlikšanas datumā stunda nav bijusi. Ievadītais mājas darbs žurnālā parādīsies dienasgrāmatā tajā datumā, kuru skolotājs ir norādījis
        Elektroniskā dienasgrāmata ir liels solis pretī izsglītības sistēmas modernizācijā un optimizācijā. Ceram, ka elektroniskā dienasgrāta būs labs instruments ne tikai skolototājiem, bet arī skolēniem ikdienas mācību procesa atspoguļošanā.

Ar cieņu,

DEAC E-Klase Tehniskais Atbalsts

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes ģeogrāfijā
uzvarētājus!

1. Hariju Kārkliņu 10.d klase skolotājs Ģirts Paeglītis 1.vieta
2. Jāni Akermani 12.a klase skolotājs Ģirts Paeglītis 1.vieta
3. Osvaldu Blūzmu 10.d klase skolotājs Ģirts Paeglītis 2.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes ķīmijā
uzvarētājus!

1. Līvu Lāci 9.a klase 1.vieta
2. Māru Zvidriņu 9.b klase 1.vieta
3. Agitu Incenbergu 9.b klase 2.vieta
4. Lauru Jansoni 9.a klase 2.vieta
5. Elvitu Eglīti 9.a klase 3.vieta

1. Jāni Dobelnieku 10.d klase 2.vieta
2. Osvaldu Blūzmu 10.d klase 3.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Mein Deutsch(t)raum

        Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija izsaka pateicību Jūsu vadītās skolas skolniecēm Elīnai Dumbrei, Sabīnei Jansonei, Adrijai Runčai un Agnesei Reķei un viņu vācu valodas skolotājai par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētajā plakātu konkursā „Mein Deutsch(t)raum” un informē, ka š.g. 27.februārī no pl. 12.00 līdz 14.30 Gētes institūtā Rīgā notiks šī konkursanoslēguma pasākums.

        Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija izsaka pateicību Jūsu vadītās skolas skolniekiem Lindai Abaronei, Kristai Gailītei, Mārai Zviedriņai, Laurai Pumpurei, Ancei Vītolai, Elzai Cīrulei, Aijai Audrei, Kristiānai Graudiņai, Ilzei Teilānei, Agnesei Pundiņai, Sabīnei Ādamsonei, Ievai Engerei, Laurai Jansonei, Annai Pūtelei, Līvai Lācei, Elīnai Dzenītei, Sandrai Bruņiniecei, Helēnai Rošānei, Katrīnai Rutei Runčai, Signijai Ņedaškovskai, Mārim Heniņam, Lindai Puķītei, Giti Kaverei, Agitai Incenbergai, Robertam Rezenbergam, Artūram Oņiščenko, Jolantai Līvai, Kristam � telmaheram, Pēterim Kovisāram, Martai Siliņai, Olandai Lagzdiņai, Zanei Rainskai, Andrai Pērkonei, Agitai Caunei, Elizabetei Vitrjakai, Agitai Pičukānei, Annai Ronei, Zanei Kļaviņai, Monikai Līgai Lapiņai, Justīnei Jakuševai, Laumai Granatekai, Anetei Barisai, Rūtai Klišānei, Kristīnei Saulītei, Ievai � altei, Līnai Kaļķei, Dainai Dovnarovičai, Lilitai Zellei, Līvai Veidemanei, Dacei Zariņai, Raineram Grosbergam, Elvim Baranovskim, Gatim Briģim, Kristiānam Vīgantam, Ievai Krūmiņai, Lindai Kokarei, Montai Čēmai, Nadīnai Rodei, Alisei Akmanei, Karīnai Priedītei, Ditai Druķei, Līgai Rinkēvičai, Elzai Kamparai, Marijai Bebrei, Artim Strazdiņam, Kārlim Budem, Arianam Seviškam, Viesturam Alonderim, Matīsam Dzelvem un viņu vācu valodas skolotājiem par piedalīšanos asociācijas rīkotajā plakātu konkursā „Mein Deutsch(t)raum”. ­

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes krievu valodā
uzvarētājus!

1. Anci Vītolu 9.a klase skolotāja Irina Matvejeva 1.vieta
2. Elvitu Eglīti 9.a klase skolotāja Gunda Eglīte 2.vieta
3. Lauru Jansoni 9.a klase skolotāja Gunda Eglīte 3.vieta

1. Viktoriju Bujānovu 12.b klase skolotāja Gunda Eglīte 1.vieta
2. Martinu Gužavinu 10.b klase skolotāja Gunda Eglīte 1.vieta
3. Ingu Bušu 12.b klase skolotāja Irina Matvejeva 1.vieta
4. Santu Bērziņu 11.b klase skolotāja Irina Matvejeva 2.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes vēsturē
uzvarētājus!

1. Edgaru Orlovski 9.a klase skolotāja Inga Bērziņa 1.vieta
2. Ievu Engeri 9.a klase skolotāja Inga Bērziņa 2.vieta
3. Annu Pūteli 9.a klase skolotāja Inga Bērziņa 3.vieta

1. Jānis Akermani 12.a klase skolotāja Inga Bērziņa 1.vieta
2. Kristapu Vinķeli 12.a klase skolotāja Inga Bērziņa 2.vieta
3. Ingu Bušu 12.b klase skolotāja Vita Upmale 3.vieta
4. Gerdu Gūtmani 12.a klase skolotāja Inga Bērziņa 3.vieta
5. Viktoriju Bujānovu 12.b klase skolotāja Vita Upmale atzinība

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs!

Olimpiādes uzvarētāji

Sveicam
skolas olimpiādes latviešu valodā un literatūrā
11.-12.klasei
uzvarētājus!

1. Elīnu Bērtuli 11.a klase skolotāja Baiba Siliniece 1.vieta
2. Daci � teinerti 11.a klase skolotāja Baiba Siliniece 2.vieta
3. Elīnu Gailīti 11.a klase skolotāja Baiba Siliniece 3.vieta

1. Līgu Cīruli 12.a klase skolotāja Baiba Siliniece 1.vieta
2. Tomu Treilonu 12.a klase skolotāja Baiba Siliniece 2.vieta
3. Ralfu � ēniņu 12.b klase skolotāja Arnita Meinerte 3.vieta

Vēlam veiksmi turpmākajās olimpiādēs! ­