Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Skolā lepojas

Latvijas Skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencei šogad tika pieteikti 288 darbi no visas valsts. 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni ieguva 12 godalgotas vietas, tādējādi ierindojoties 3. vietā valstī!

Iegūtas:

 • sešas I pakāpes godalgas
 • Danija Svalba (darba vad. Antra Zeile)
 • Elīza Beta Kalve (darba vad. Anita Skrinda)
 • Loreta Lapiņa (darba vad. Iveta Daude)
 • Rihards Irbe (darba vad. Daina Romanovska)
 • Dārta Justīne Kolāte (darba vad. Līga Strazdiņa)
 • Elise Jansone (darba vad. Inguna Serda)

četras II pakāpes godalgas

 • Samuels Ozoliņš (darba vad. Indra Keiša)
 • Alise Veldre (darba vad. Daina Romanovska)
 • Roberts Antužs (darba vad. Tatjana Bogdanoviča)
 • Mario Čenere (darba vad. Juliane Hannelora Kaup)

divas III pakāpes godalgas

 • Oskars Ķipēns (darba vad. Ina Baumane)
 • Rebeka Lazdiņa un Patrīcija Dzelme (darba vad. Antra Zeile)

11.CV klases skolniece Danija Svalba ir uzaicināta pārstāvēt Latviju starptautiskā mēroga pasākumā "EUREKA".

Konferences dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvoja Valsts izglītības satura centrs, vairākas ministrijas un Latvijas augstskolas.

Rīgas Stradiņa universitātes speciālbalva - 12.e klases skolniecei Elisei Jansonei. 

 

Lepojamies ar RVVĢ skolēnu darbu un un pateicamies skolotājiem, kuri atbalsta jaunos pētniekus viņu ceļā!

Vecāku diena 2022

Otrdien, 12. aprīlī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (attālināti) no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 11.04.2022. plkst.23 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67474274 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Skolā sēro


IN MEMORIAM

Inese Elekse

1933.gada 6.aprīlis – 2022.gada 6.aprīlis

 

Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
(K.Sausnītis)

 

Inese Elekse dzimusi 1933.gada 6.aprīlī. Mācījusies Rīgas pilsētas 2.pamatskolā un Rīgas pilsētas 2.vidusskolā, 1956.gadā absolvējusi Rīgas Pedagoģiskā institūta Ķīmijas fakultāti.

1970.gada decembrī Inese Elekse sāka strādāt Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskolā par direktores vietnieci mācību un audzināšanas darbā. Skolas direktores amatā Inese Elekse tika iecelta 1980.gada septembrī.

Absolventi, bijušie un tagadējie ģimnāzijas pedagogi viņu atcerēsies arī kā ķīmijas skolotāju ar stingrām prasībām. Direktores I. Elekses laikā Zentas Ozolas Rīgas 5. vidusskola atguva ģimnāzijas vārdu un statusu, kļūstot par Āgenskalna ģimnāziju. Viņas darbs un ieguldījums skolas attīstībā ir būtisks: pirmkārt, daudzpusīga un aktīva vidusskolas skolēnu vecāku iesaiste skolas dzīvē un tās izaugsmē. Otrkārt, skolas pedagogu kolektīva pārdomāta un mērķtiecīga veidošana. Treškārt, vācu valodas apmācības sistēmas nostiprināšana un skolas sadarbības organizēšana ar Vāciju. Pateicoties direktores neatlaidībai un kora mūzikas mīlestībai, 1991. gadā tika uzsākta sadarbība ar Floto pilsētas Vēzeres ģimnāziju (vācu – Weser-Gymnasium Vlotho). Šī abu skolu partnerība turpinās jau vairāk kā 30 gadus un ilgst līdz šodienai. 

1994. gada septembrī I. Elekse sāka vadīt jaunizveidoto Āgenskalna sākumskolu, tādējādi daudzus gadus nodrošinot zinātkāru skolēnu plūsmu uz Āgenskalna ģimnāzijas (kopš 2010. gada – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) pamatskolas klasēm.

Izsākām visdziļāko līdzjūtību Ineses Elekses ģimenei, radiem un draugiem.

Izvadīšana 8.04.2022. plkst.14.00 no Krematorijas lielās zāles (Rīgā, Varoņu iela 3a) uz Meža kapiem.

Info 12.aprīlī

Informatīvā konsultācija tiešsaistē (MS Teams) par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanu RVVĢ 7. un 10. klasē:

12.04.   plkst. 18.00 par 7.klasi

12.04.   plkst. 19:00 par 10. klasi

Pieteikšanās (līdz 12.04. plkst. 10.00) un informācija par saites saņemšanu: ŠEIT

Mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam

“Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam”

Projekta ietvaros organizētā darba ēnošana Floto (Vācija)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (turpmāk – RVVĢ) 6 pedagogi Gundega Muceniece (direktore, vācu valoda), Ieva Mezīte (mūzika), Elīna Beča (vācu valoda, Vācijas valstsmācība), Jolanta Voina (angļu valoda, sociālās zinības), Santa Jansone (vācu valoda), Uģis Urtāns (angļu valoda) no 2022.gada 25.marta līdz 1.aprīlim piedalījās “Erasmus + akreditētajā mobilitātes projektā RVVĢ skolēniem un personālam” mācību mobilitātē - darba ēnošanā Vēzeras ģimnāzijā Floto pilsētā, kas ir RVVĢ partnerskola kopš 1991.gada.

Mūsu partnerskolas Vācijā moto skan Vēzeras ģimnāzijas Vlotho pilsētā - atver perspektīvas (vācu val. - Weser- Gymnasim Vlotho Perspektiven eröffnen). Arī mūsu mācību mobilitātes darba grupai Vēzeras ģimnāzija atvēra jaunas perspektīvas, ļaujot ēnot ģimnāzijas mācību darba ikdienu.

Projekta dalībniekiem tā bija darbīga, jaunām zināšanām, atziņām un iespaidiem piepildīta, kā arī radoša nedēļa.

Nedēļas sākumā Vēzeras ģimnāzijas direktors Gvido Hēltke (Guido Höltke) mūs iepazīstināja ar Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes izglītības sistēmu. Pēc diskusijām un interesējošo jautājumu noskaidrošanas četras darba dienas hospitējām mācību stundas ar mērķi gūt pieredzi par mācību stundu norisi, skolotāja lomu, skolēnu iesaisti, metodiskajiem paņēmieniem, digitālo rīku izmantošanu un vērtēšanu mācību procesā. Erasmus+ projekta darba nedēļa noslēdzās ar diskusiju ar mācību jomu vadītājiem par iegūto pedagoģisko pieredzi Vēzeras ģimnāzijā salīdzinājumā ar mūsu pedagoģisko darbu RVVĢ.

RVVĢ pedagogu gūtās atziņas un secinājumi pēc mācību stundu vērošanas Vēzeras ģimnāzijā:

 • skolas digitalizācijas projekta ietvaros visu skolotāju un skolēnu rīcībā ir nodoti planšetdatori, kuri tiek izmantoti mācību darbā gan skolā, gan mājās;
 • mācību stundas ir uz skolēnu centrētas, skolotājs organizē un vada mācību procesu, bet ar jauno mācību vielu skolēni lielā mērā iepazīstas patstāvīgi;
 • mācību vielas apguves procesā skolotājs uzdod atvērtus jautājumus, rosina diskutēt, nepauž savu viedokli, aicina apkopot, izvērtēt un pieņemt lēmumu, nonākt pie pareizās atbildes, zināšanas apgūt pašvadīti;
 • skolēnu viedokļu izteikšana mācību stundās veicina mācību vielas labāku izpratni un iegaumēšanu;
 • katrā mācību stundā skolotājs novērtē katra skolēna iesaisti diskusijās par attiecīgo mācību vielu vai nu papīra žurnālā, vai elektroniskajā klases sarakstā; semestrī par mutisko iesaisti mācību stundās skolēns saņem vērtējumu;
 • semestra vērtējumu sastāda divi pārbaudes darbu vērtējumi un viens mutiskais vērtējums.

Kolēģi no Vēzeras ģimnāzijas mūs iepazīstināja ar Floto (Vlotho) un tās apkārtnē esošajām pilsētiņām Mindeni (Minden), Hērfordi (Herford), Portu Vestfāliku (Porta Westfalica), Bīkeburgu (Bückeburg), Bādēnhauzeni (Bad-Oeyenhausen), kā arī ar dzelzs rūdas raktuvēm Klainbrēmenē (Kleinenbremen). Bijām ielūgti uz pieņemšanu pie Floto pilsētas mēra Roko Vilkena (Rocco Wilken) un uzaicināti uz diskusiju Eiropas studiju centrā (vācu val. - Gesamteuropäische Studienwerk) - organizācijā, kura pēta situāciju Eiropas austrumu bloka valstīs un organizē seminārus skolēnu un pedagogu mērķauditorijai.

Projekta ietvaros organizētajā darba ēnošanā mēs, mobilitātes darba gruas dalībnieki, ieguvām jaunas zināšanas un pieredzi par Ziemeļreinas Vēstfālenes federālās zemes izglītības sistēmu un mācību procesu Vēzeras ģimnāzijā Floto. Iegūtās zināšanas un pieredzi izmantosim savās mācību stundās, dalīsimies pieredzē ar kolēģiem RVVĢ un interesentiem ārpus mūsu izglītības iestādes.

Prezentācija»

Tekstu sagatavoja: Santa Jansone

Saruna ar RVVĢ skolēniem

Sveiks, skolēn!

03.05.2022. plkst. 16:00 MS Teams plaformā norisināsies interesentu sarunas ar RVVĢ skolēniem. Sarunas laikā būs iespējams uzdot interesējošos jautājumus par skolēnu ikdienu mūsu skolā.

Reģistrējies šeit!

 

 

 

Skolā lepojas

Lepojamies ar panākumiem Rīgas matemātikas olimpiādē!

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai divas 3. vietas - 8.b klases skolniecei Gerdai Riekstai un 7.a klases skolniecei Noemi Nunez Romero Sanchez.

 

Lepojamies arī ar izciliem panākumiem Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādē 11. - 12.klasēm!

Iegūtas trīs 1. vietas! Sveicam laureātus - Emīliju Rūtu Ozoliņu, Odriju Aleksandru Raču un Samuelu Ozoliņu un izsakām pateicību par skolēnu sagatavošanu skolotājām Indrai Keišai un Baibai Siliniecei.

Skolā lepojas

Lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu Rīgas valstspilsētas vācu valodas 52. olimpiādē 8. - 9. klašu skolēniem:

 • Paulai Pastarei, 8.a klase - 1. vieta;
 • Heidijai Zauerei, 8.a klase - 3. vieta;
 • Arinai Krasonei, 8.b klase - 3. vieta;
 • Danai Augustānei, 9.a klase - 3. vieta.

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājām Daigai Šķēlei un Elīnai Bečai.

Skolā lepojas

Lepojamies ar izcilu sniegumu Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādē 11. - 12.klasēm - 12.a klases skolnieces Emīlija Rūta Ozoliņa un Odrija Aleksandra Rača ieguvušas 2. pakāpi!

Izsakām pateicību par skolnieču sagatavošanu olimpiādei skolotājai Indrai Keišai.

7.klases, pieteikšanās iestājpārbaudījumam

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam (konkurss uz 7.klasi, iestājpārbaudījums notiek 14.05.2022.)

          Matemātikā (nepieciešams visās valsts ģimnāzijās):  RD IKSD mājas lapā no 30. aprīļa plkst. 9.00 līdz 12. maija plkst. 9.00, PIETEIKTIES ŠEIT

          Svešvalodā (nepieciešams RVVĢ, jāizvēlas valoda, ko skolēns plāno mācīties tālāk kā pirmo svešvalodu): līdz 12.maija plkst. 9:00 PIETEIKTIES ŠEIT

Lai piedalītos konkursā uz 7.klasi RVVĢ, jākārto abas iestājpārbaudījuma daļas:  MATEMĀTIKA (plkst. 10.00-13.00, norises vieta jebkura valsts ģimnāzija) un SVEŠVALODA (vācu vai angļu – tā, kuru skolēns tālāk mācīsies kā pirmo svešvalodu) plkst. 14.00 – 15.00, norises vieta - RVVĢ.