Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Iestājeksāmens uz 11. un 12.kl.

Iestājeksāmens uz brīvajām vietām 11. un 12.klasē (tikai reģistrētiem dalībniekiem) 2.06. sākas 10.00, ierašanās no 9.45 (A ieeja, no pagalma puses). Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

uzņemšana

Uzņemšana uz 7.klasēm noslēgusies. Uz brīvajām vietām, noslēdzoties dokumentu iesniegšanai 1.06. plkst. 17.00, telefoniski tika aicināti iesniegt dokumentus tie, kuri ieguvuši 119 punktus un vairāk. Ja vasaras laikā atbrīvosies kāda vieta, pretendenti tiks telefoniski aicināti (iegūto punktu secībā), zvanot uz reģistrācijā norādīto tālruņa numuru.

Sociālā un pilsoniskā joma aprīlī – maijā

Reportāža

Mācību gada noslēguma mēnešos parasti aktualizējas valstij un arī mācību iestādēm svarīgu jautājumu izskatīšana. Kopš 24.februāra Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogiem bija jārēķinās ar to, ka  savā ikdienas darbā mācību stundās būs jāanalizē un jāskaidro jaunais izaicinājums visai civilizētajai pasaulei – noziedzīgais Krievijas Federācijas karš pret Ukrainas valsti un ukraiņu nāciju. Visas svētku un atzīmējamās dienas maijā (1.maijs – Satversmes sapulces sasaukšanas diena un Darba svētki; 4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena; 8.maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena; 9.maijs – Eiropas diena; 14.maijs – Starptautiskā ģimenes diena un šogad arī Starptautiskā Muzeju nakts; 18.maijs – Starptautiskā Muzeju diena) bija jāsaista ar starptautiskās situācijas analīzi, demokrātisko un vispārcilvēcisko vērtību izcelšanu. Domājams, ka fotoreportāža un attēli ir labs veids, kā parādīt jomas pedagogu aktivitātes un ieguldījumu.

No 11.aprīļa līdz 27.maijam tradicionālās skates vietā notika Rīgas skolu muzeju pieredzes apmaiņas pasākumi. 13.aprīlī ģimnāzijas muzeja pedagogs Māris Zvaigzne uzņēma RIIMC, Rīgas skolu vēstures muzeja un Rīgas skolu muzeju pārstāvjus.

Dažas dienas pēc Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienas un pirms ģimnāzijas Pēdējā zvana  6. – 11.maijā ģimnāzijas 2021. / 2022. mācību gada absolventiem, vairākiem pedagogiem un klašu audzinātājiem bija iespēja apmeklēt Brīvības pieminekļa Goda istabu un parakstīties zem klases veltījuma Latvijai Brīvības pieminekļa Goda grāmatā.

12.a   

12.b 

12.c   

12.d   

12.e   

9.maijā jomas pedagogu Artūra Ansona, Tatjanas Bogdanovičas un Ievas Ērgles vadībā notika Eiropas dienai veltīti konkursi un viktorīnas. Attēlos – divu ģimnāzijas klašu izstrādātie Eiropas dienas plakāti.

  

 

14.maijā pēc divu gadu pārtraukuma ģimnāzija un muzejs piedalījās Muzeju nakts pasākumos ar tēmu “Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai 100”. Noteikti jāizceļ ļoti veiksmīgās 10.SA klases un 11.VI klases miniizrādes, kuras šogad bija saistītas ar mūsu skolas pirmā izlaiduma absolventa dzejnieka Aleksandra Čaka daiļradi. Iezīmējās labas sadarbības iespējas ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem, klašu audzinātājiem un teātra pulciņa vadītāju. Visi ģimnāzijas viesi, protams, izmantoja iespēju uzkāpt skolas vēsturiskā korpusa tornī un pajūsmot par Rīgas panorāmu.

          

 18.maijā Starptautiskajā muzeju dienā ģimnāzijas aktu zālē notika dokumentālās filmas “Pirmais gadsimts Āgenskalnā” pirmizrāde. Tajā piedalījās filmas veidotāji ar ģimnāzijas direktori 1994. – 2016.gadā Sandru Sīli priekšgalā, ģimnāzijas absolventi un pedagogi. Šīs ļoti auglīgās sadarbības starp ģimnāziju, absolventiem un bijušajiem pedagogiem taustāmais rezultāts nav tikai divas dokumentālās filmas (pirmā - “Āgenskalna priedes cauri gadsimtam” tika izrādīta 2021.gada septembrī), bet arī muzeja krājuma būtisks papildinājums ar digitalizētajiem kinofotodokumentiem un filmas galveno varoņu atmiņu stāstījumiem.

     

 

24.maijā notika ģimnāzijas 8.klašu ļoti atraktīvs izslēgšanas turnīrs vēsturē  skolotāja Artūra Ansona vadībā.

12.b 

Uzņemšana uz 11. un 12.klasi

Iestājeksāmena uz brīvajām vietām 11. un 12.klasē REZULTĀTI.

Ar tiem, kas izturējuši konkursu, Uzņemšanas komsija līdz 8.06. sazināsies telefoniski, precizējot apgūto kursu atbilstību izvēlētajai programmai.

Uzņemšana 10.klasēs

 

 

Pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas (REZULTĀTI), pārliecinoties, ka iegūti vismaz 30 punkti svešvalodas pārbaudījuma daļā 

līdz 10.06.

jāreģistrējas konkursam mācībām RVVĢ 10.klasē:

REĢISTRĒTIES KONKURSAM UZ 10.KLASI ŠEIT

 

Konkursā piedalās tie skolēni, kuri ieguvuši svešvalodas pārbaudījumā 50% no iespējamā punktu skaita, atbilst RD IKSD noteiktajiem kritērijiem - visi vērtījumi gadā ir sekmīgi, vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Konkursa kritērijs ir kopējais iegūtais punktu skaits svešvalodas pārbaudījumā un matemātikas pārbaudījumā (kārtotas abas daļas - optimālais un augstākais līmenis).

Konkursa rezultāti: 14.06. plkst. 9:00

Iegūtas vietas apstiprināšana/atteikšanās no tās: līdz 20.06. plkst. 8:00

Pretendentu aicināšana uz brīvajām vietām iegūto punktu secībā: no 20.06.

Dokumentu iesniegšana (tikai tiem, kas saņēmuši ieteikumu mācībām RVVĢ konkursa rezultātā): !Līdzi jāņem iestājpārbaudījuma koda lapiņa!

16.06. plkst. 8.00 līdz 18.00 (tiem, kas negaida atbildi no kādas citas skolas)

20.06. plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Ja dokumenti netiek iesniegti šajā laikā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

Iesniedzamie dokumenti: sadaļā Izglītība - Uzņemšana

 

Izskatot pieteikumus konkursam mācībām RVVĢ 10.klasē, Uzņemšanas komisijas LĒMUMS

 

Iegūtas vietas apstiprināšana/atteikšanās no tās: ŠEIT

(vēlamais laiks - līdz 16.06., bet ne vēlāk kā līdz 20.06. plkst. 8:00)

 

Dokumentu iesniegšana (tikai tiem, kas saņēmuši ieteikumu mācībām RVVĢ konkursa rezultātā): !Līdzi jāņem iestājpārbaudījuma koda lapiņa!

16.06. plkst. 8.00 līdz 18.00 (tiem, kas negaida atbildi no kādas citas skolas)

20.06. plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Ja dokumenti netiek iesniegti šajā laikā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

 

Iesniedzamie dokumenti: sadaļā Izglītība - Uzņemšana

 

Pretendentu aicināšana uz brīvajām vietām iegūto punktu secībā: no 20.06.

 

Uzņemšana 7. un 10. klasēs noslēgusies. 

Ja vasaras laikā atbrīvosies kāda vieta (10.klasēs brīvas vietas varētu parādīties pēc uzņemšanas mākslas skolās, kas plānota pēc nedēļas - divām), pretendenti tiks telefoniski aicināti (iegūto punktu secībā), zvanot uz reģistrācijā norādīto tālruņa numuru (uzaicinājums var tikt izteikts līdz 31.08.)