Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Viesi no Ķīles

_0057_29_12009. gada 2. aprīlī mūsu skolā viesojās skolēnu un skolotāju grupa no Ķīles.

35 jaunieši un divi skolotāji iepazinās ar mūsu skolu, muzeju, piedalījās mācību stundās. Pateicoties skolotājām Birutai Kreigerei, Aijai Masulei viesi iepazinās ar mūsu audzēkņiem. Kopīgi apmeklējot Jūrmalu, lieti noderēja vācu valodas zināšanas.

� odien saņēmām pateicības vēstuli un fotogrāfijas. Izrādās - jaukākais, piedzīvojums Latvijā - mūsu skolas apmeklējums un tikšanās ar mūsu audzēkņiem!

Cik patīkami dzirdēt, ka mūsu viesi ļoti atzinīgi novērtē audzēkņu prasmi diskutēt vācu valodā!

Vēlreiz mīļš paldies visiem, kuri 2008./2009. mācību gadā piedalījās viesu uzņemšanā, visiem pedagogiem, kuri dalījās pieredzē, neliedzot iespēju apmeklēt mācību stundas!

Foto.

Uzņemšana 10. klasē

16. un 17. jūnijā Āgenskalna ģimnāzijā – dokumentu pieņemšana konkursam vispārējās vidējās izglītības programmās:

  1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Programmas kods 31011011 (vācu valoda)
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Programmas kods 31011011
  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Programmas kods 31013011 (matemātika un informātika)
  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Programmas kods 31013011 (dabaszinības)

Informācija par uzņemšanas noteikumiem un nepieciešamajiem dokumentiem sadaļā Uzņemšana

vacNo 18. līdz 23. jūnijam skolā viesojās Berlīnes „Königin –Luise-Stiftung“ /Vācija/ skolas kora un mūzikas pulciņa 20 dalībnieki un 4 skolotājas. � oreiz, organizējot uzņemšanu, atcerējāmies pirms vairākiem gadu desmitiem praktizēto - mūsu viesi nakšņoja skolā, ēdināšanu nodrošināja mums viesiem labi pazīstamā firma „Fazer Amica”.

Jaunieši ar prieku iepazinās ar mūsu tautas vēsturi Brīvdabas muzejā, priecājās par Rīgas jūgendstila pērlēm, izbaudīja priekus Jūrmalā un mūsu sporta kompleksā. Mūsu jauno draugu viesošanās kulminācija bija 19. jūnijā, kad skolas aktu zālē noskatījāmies Rosemarie Arzt kriminālās rēvijas „Pasticcio” /vadītājas: R. Arzt E. Mentzel/ izrādi.

Laikam vislielāko pārsteigumu klausītājiem sagādāja mums visiem tik pazīstamās dziesmas „Rīga dimd” perfektais izpildījums latviešu valodā! Žēl, ka uzturēšanās laiks Latvijā sakrita ar mūsu vasaras brīvdienām un Pirmsjāņu steigu. Paldies skolotājām Montai Deisonei un Elīnai Saukantei par viesu uzņemšanu, kā arī visiem tiem audzēkņiem, kuri atrada laiku, lai iepazītos tuvāk ar jaunajiem māksliniekiem! Īpaši pateicamies Āgenskalna sākumskolai un P.Jurjāna mūzikas skolai, kā arī 7. klases audzēkņa Arnolda Pukss un 11.a klases audzēknes Baibas Zvirbules ģimenēm, vasaras nometnes audzēkņiem, skolotājiem D. � ķēlei, A. � ķēlem, A. Ošeniekam par sniegto atbalstu! Bez Jūsu atsaucības šādi starptautiski projekti nav iespējami!

Ieraksts skolas muzeja viesu grāmatā liecina par apņemšanos mūsu sadarbību turpināt. Tālākais ir atkarīgs no mūsu vēlmes sadarboties.

Foto pārskats