Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Atklātā vācu valodas olimpiāde

P3054587_1P3054586_1Šodien, 5. martā, skolā notika I Vislatvijas atklātā vācu valodas olimpiāde 9. klašu audzēkņiem. Priecājamies, ka dalībai bija pieteikušies 94 Latvijas vācu valodas „fani”, bet spēkiem mērojās 78 „MALAČI”! Tagad darbs komisijai paveiktā izvērtēšanai.

Vēlēsim veiksmi!

Kā jau ziņots, rezultātus RVVĢ mājas lapā publicēsim ne vēlāk kā pēc 5 darba dienām.Uzvarētāju apbalvošana – 19. martā RVVĢ.

Inita Kalteniece
RVVĢ vācu valodas skolotāju
metodiskās komisijas vadītāja

Aerobikas festivāls 2011

Š.g. 8. martā plkst. 15.00 RVVĢ sporta zālē notiks AEROBIKAS FESTIVĀLS 2011.

P.S.
Ieeja sporta zālē TIKAI ar maiņas apaviem!

7.-11. klašu vecākajiem nepieciešams ierasties uz Skolēnu padomes sēdi konferenču zālē 7.martā pēc 2. stundas, lai veiktu uzstāšanās kartības izlozi!

Aerobikas festivāls 2011

aerob_f8. martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notika Aerobikas festivāls 2011.

Foto sadaļā ievietoti pasākuma foto (Fotogrāfs D.R.Joma 9.a).

Video sadaļā ievietots pasākuma video. Ja interesē augstākas kvalitātes video (740x400px) jautātāt M.Purviņam.

Lūdzu komentējiet šo rakstu par to, kas patika un ko vajadzētu uzlabot.

ZPD

Šodien, 9. martā, 10. klašu audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar 11. klašu skolēnu pieredzi, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.

Paldies par prezentācijām:

 • A. Ansonei, O. Jansonam, R. Kalniņai, E. Kamparai, A. Kārkliņai, A.
 • Reķei, N. Rodei, K. Runčai (11.a klase),
 • S. Bruņeniecei, L. Ulmanei, S. Vētrai, P. Zeikmanei (11.c klase),
 • D. Jakovickai (11.d klase),
 • G. Ivanovskai (12.klase),
 • A. Oņiščenko, R. Rezenbergam (12.d klase)!

Paldies par ieteikumiem un padomiem darbu vadītājiem skolotājiem – I. Daudei, I. Klētniecei, D. Kovisārei, K. Kūriņam, E. Maurītei, Ie. Mezītei, Ģ. Paeglītim, J. Puriņam, M. Purviņam, M. Zvaigznem.

Cerams, ka šopēcpusdien dzirdētais rosinās desmito klašu audzēkņus nopietni pievērsties zinātniski pētnieciskā darba jomas, tēmas un darba vadītāja izvēlei.

Vēlu veiksmi!
Zane Jakovica
direktores vietniece
metodiskajā darb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Globalizācija – vieno vai šķir?

Mūsu skolā 8. martā notika konkursa „Globalizācija – vieno vai šķir?”1. kārta.

Konkursā piedalījās 11. klašu komandas trīs audzēkņu sastāvā:

 • 11.a klases komanda: Nadīna Rode, Liene Rozenštrauha, Monta Čēma
 • 11.b klases komanda: Līva Ancāne, Daina Lāriņa, Pēteris Kovisārs
 • 11.c klases komanda: Sandra Bruņeniece, Annija Orinska, Staņislavs Sviderskis
 • 11.d klases komanda: Beata Berķe, Dārta Jakovicka, Jānis Jukonis 

Konkursa darbu 8 uzdevumu apjomā un vērtēšanas kritērijus bija veidojusi Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija (SKIA) sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIMC), Latvijas Kultūras akadēmiju ( LKA) un Valsts Izglītības satura centra (VISC) atbalstu.

Uz konkursa 2. kārtu tiek virzīts 11. b klases komandas darbs.

Apsveicam 11.b klases komandu: Līvu Ancāni, Dainu Lāriņu, Pēteri Kovisāru un viņu skolotāju Līgu Strazdiņu!

Burtošanas sacensības

10. marta pēcpusdienā notika jau par tradīciju kļuvušās burtošanas sacensības 7. klasēm, ko organizēja Angļu valodas metodiskā komisija. Tajās piedalījās četras komandas. Komandām tika doti trīs uzdevumi. Pirmajā uzdevumā dalībniekiem bija jāatpazīst un pareizi jāuzraksta vārdi pēc to definīcijām. Otrais konkursa uzdevums pārbaudīja skolēnu spējas mutiski nosaukt vārdus pa burtiem. Katra komanda izvilka biļeti ar 6 vārdiem un katrs dalībnieks pēc kārtas, mēģinot pēc iespējas pareizāk nosaukt vārdus, varēja iejusties Savienotajās Valstīs populārā raidījuma „Spelling Bee” dalībnieku lomā. Trešā uzdevuma laikā skolēniem no frāzes „School is fantastic” bija jāizveido pēc iespējas vairāk vārdus, izmantojot tikai dotos burtus. Katram uzdevumam tika dots noteikts laiks. Šogad jauninājums bija tas, ka arī klašu līdzjutējiem tika dots uzdevums, kur pēc transkripcijas bija jāuzraksta teksts. Apkopojot rezultātus, 1. vietu izcīnīja 7.b klases komanda, 2. vietu dalīja 7.a un 7.c klašu komandas un 3. vietu ieguva 7.d klases komanda. Saņemot diplomus un saldas balvas, skolēni devās uz mājām.

Pasākumu vadīja angļu valodas skolotāja Rudīte Timmermane, palīdzēja organizēt angļu valodas skolotājas Gaļina Fiļkova un Anita Eiholca. Paldies arī 10. a klases skolēniem- K. Vīgantam, T. Ritumam, M.Šiliņai, M. Cerai un J. Līvai, kas palīdzēja darbu vērtēšanā un labošanā.

Angļu metodiskās komisijas vārdā Rudīte Timmermane.

7. klašu daiļlasīšanas konkurss vācu valodā

Ceturtdien, 17. martā, skolas konferenču zālē skanēja E.Grīga skaņdarbs klavierēm „Pavasaris”. Kāpēc? 9. stundā notika 7. klašu daiļlasīšanas konkurss vācu valodā. Konkursā piedalījās 17 audzēkņi, kuri bija iemācījušies dzejoļus, kas visiem lika sajust pavasara tuvošanos.

Priecājamies par veikumu –

 • 1. vieta
  •  Madarai Marcinkevičai (7.a),
  • Kārlim Blūmam (7.a),
  • Katrīnei Dreimanei (7.b);
 • 2. vieta
  • Teklai Lasei (7.a),
  • Undīnei Līdumai (7.a),
  • Paulai Veidenbaumai (7.a),
  • Annijai Klimavičiusai (7.b),
  • Laurai Ilzei Rodei (7.b),
  • Katrīnai Krēsliņai (7.c);
 • 3. vieta
  • Megijai Annai Graumanei (7.a),
  • Andai Klintai Lapiņai (7.b),
  • Elīnai Beātei Rikai (7.b).
 • Atzinību ieguva
  • Intars Vimba (7.a),
  • Linda Alīna Grahoļska (7.b),
  • Patrīcijai Paulai Grāvelei (7.b),
  • Katrīnai Maslovai (7.b),
  • Alīnai Rižikovai (7.b).

Paldies LU studentei Kristīnei Kocolino un vācu valodas skolotājām–Dacei Ružai, Idai Meženiecei, Initai Kalteniecei, Zanei Jakovicai par atbalstu.

Inita Kalteniece
Vācu valodas skolotāju
metodiskās komisijas vadītāj

Sveicam

10. martā mūsu skolā notika Kurzemes rajona Informātikas olimpiāde 5. – 7. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 77 skolēni no 16 rajona skolām. RVVĢ pārstāvēja Dainis Andrejevs un Reinis Morics.

7. klašu grupā Reinis Morics(7.d) ieguva otro vietu.

Konkurss

Šajā semestrī Rīgas Tehniskās universitāte (RTU) un SIA «Skonto būve» rīkoja vidusskolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu «Nāc un studē RTU!». Darbus iesniedza 45 komandas. Uz noslēguma pasākumu un darbu prezentēšanu tika uzaicinātas 10 komandas. To skaitā bija arī mūsu skolas komanda „Lai top gaisma!” – Artūrs Oņiščenko (12.d) un Roberts Rezenbergs (12.d). Viņi prezentēja savu zinātniski pētniecisko darbu „Energoefektīvo spuldzīšu dažu raksturlielumu salīdzinājums”. Skolēniem bija arī jāpilda dabaszinību tests un jāpiedalās komandu sacensībās. Trīs labākās komandas saņēma ļoti vērtīgas balvas, savukārt trīs labākie testa pildītāji saņēma iespēju bez konkursa iekļūt RTU studentu saimē. Mūsu skolas komanda „Lai top gaisma!” saņēma mierinājuma balvu – ekskursiju uz LATVENERGO.

Vasaras nometne 8. un 9. klases skolēniem

Meklējam enerģiskus, zinātkārus un azartiskus 8. un 9. klases beidzējus, kas vēlas vienu nedēļu – no 27. jūnija līdz 3. jūlijam – piedalīties aizraujošā vasaras nometnē «Pasaule pieprasa tehniskos prātus»

Lasīt vairāk>>

Apmaiņas projekts Rīga-Hannovere-Rīga

Sestdien, 12.03.211., kad citi skolēni atpūšas no saspringtās darba nedēļas, 10 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un 10 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kā arī skolotājas Daiga Šķēle un Ruta Tumova agri no rīta dodas uz lidostu, lai lidotu uz Hannoveri/Vācija un piedalītos apmaiņas projektā. Šajā projektā piedalās arī skolēni un skolotāji no Polijas, Nīderlandes, Vācijas, Zviedrijas.

Lasīt tālāk>>

Uzņemšana

Pēc pirmās uzņemšanas kārtas, kura notika 19. martā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas uzņemšanas komisija iesaka uzņemt pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmās un vispārējās vidējās izglītības (10. - 12. klase) programmās šādus 6. un 9. klašu skolēnus:

Sīkāk par uzņemšanas noteikumiem lasīt sadaļā Uzņemšana.

Tālrunis saziņai ar Uzņemšanas komisiju 67612480.

ZPD lasījumi

Ir noslēgusies Rīgas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference.

No mūsu skolas pilsētas konferencei izvirzījām 11 darbus. Sekciju komisijas mutiskai aizstāvēšanai izvēlējās 6 darbus -

 1. Izpratne par brīvību Latvijā III Atmodas laikā - Nadīna Rode /11.a kl./
 2. Modernisma arhitektūra pasaulē un Latvijā - Renāte Kalniņa /11.a kl./
 3. Aitu vilna kā perspektīvs siltumizolācijas materiāls - Sandra Bruņeniece/11.c kl./
 4. Abstrakcionisms kā modernās mākslas virziens, tā ietekme latviešu glezniecībā - Signija Ņedaškovska, Sabīne Vētra /11.c kl./
 5. Energoefektīvo spuldzīšu dažu raksturlielumu salīdzinājums - Artūrs Oņiščenko, Roberts Rezenbergs /12.d kl./
 6. Graudaugu ražas kvalitāti raksturojošie rādītāji SIA "Vecpīrāgi" - Gabriela Ivanovska /12.b kl./

Valsts konferencei ir izvirzīti

 • Nadīnas Rodes /Politoloģijas sekcija/,
 • Renātes Kalniņas /Mākslas zinātnes sekcija/,
 • Sandras Bruņenieces /Fizikas sekcija/ darbi.

Priecājamies un vēlam veiksmi!

Krievu valodas daiļrunas konkurss

Otrdien, 29.martā, mūsu skolā omulīgā gaisotnē notika krievu valodas daiļrunas konkurss „Tik dažādā pasaule”. Konkursā piedalījās trīspadsmit 8.klašu skolēni. Divu mācību stundu garumā bija iespēja baudīt A.Puškina, M.Ļermontova, F.Tjutčeva un citu krievu dižgaru dzeju.

Visi skolēni uzstājās pārliecinoši un sagādāja žūrijai(sk.T.Saratova, sk.I.Matvejeva, sk.G.Eglīte, M.Cera(10.a), L.Granateka(10.a), R.Sočka(12.b)) patiesu gandarījumu. Bet... konkursam ir savi noteikumi un tā - sveicam uzvarētājus!

 • 1.vieta
  • Una Eglīte (8.a)
  • Jānis Haļzovs (8.c)
  • Darja Kupčus (8.d)
 • 2.vieta
  • Mārtiņš Dzelve (8.a)
  • Santa Špakovska (8.a)
 • 3.vieta
  • Evija Elmere (8.b)

Krievu valodas MK

15