Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Uzņemšana 10.klasē

       12.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 jāiesniedz Uzņemšanas komisijā apliecība par pamatizglītību (sekmju lapas kopija, uzrādot oriģinālu. Kopiju iespējams izgatavot arī skolā). Vecāku klātbūtne nav nepieciešama.

Eksāmeni, atbilstoši izvēlētajām programmām - 13. jūnijā (angļu valoda plkst. 10.00, matemātika plkst. 12.30) un 14. jūnijā (vācu valoda plkst. 10.00, dabaszinības 12.30).

  • vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, padziļināti svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās.

 

RVVĢ Vēstures un soc.z. met. kom. aprīlī un maijā

Atskaņas no arhitektam Indriķim Blankenburgam veltītās konferences 7.aprīlī.

Madonas Vēstures un mākslas muzeja līdzstrādnieka Induļa Zvirgzdiņa raksts "Skolā- par tās projektētāju: Arhitekts Indriķis Blankenburgs" Austrālijas latviešu elektroniskajā nedēļas laikrakstā "Latvietis" 19.aprīļa numurā.

Ainas no vēstures konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma pasākuma 20.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, kurā piedalījās arī konkursa patrons Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Konkursa organizācijā piedalījās vēstures skolotāja Aija Gudzuka, savukārt mūsu ģimnāzijas 11.a klases audzēknis Mārtiņš Roberts Matisons ieguva III vietu ar zinātniski pētniecisko darbu par Rīgas 5.vidusskolas direktori Mariju Krastiņu. Foto1 | Foto2 | Foto3

Ģimnāzijas 11.a klases audzēkņa Emīla Siliņa fotogrāfiskie iespaidi par "Muzeju nakts 2017" norisēm Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 20.maija pēcpusdienā un vakarā.

Liels paldies kolēģiem, ģimnāzijas administrācijai un, jo īpaši, RVVĢ pulciņu "Skolas vēstures ceļos" un "Latvijas ļaudis" dalībniekiem no 11.a un 11.e klases par atsaucību un atbalstu šo un citu 2016./2017. mācību gada laikā notikušo pasākumu organizācijā un veiksmīgā norisē.

RVVĢ Vēstures un sociālo zinību Metodiskās komisijas vadītājs
Māris Zvaigzne

Topošais zinātnieks

Jau ziņojām, ka 11.a klases skolēns Rūdolfs Kalniņš, kurš ieguva 1.pakāpi valsts zinātniski - pētniecisko darbu konferencē Informātikas sekcijā, ir uzaicināts pārstāvēt Latviju starptautiskā  jauno zinātnieku forumā Brazīlijā (ESI - Expo-Sciences International 2017).

Rūdolfs pirms došanās uz šo forumu ir sagatavojis sev ievērojamu bagāžu.

Ar Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēku un tuvinieku atbalstu ir tapis zinātniskais raksts Security Evaluation of Wireless Network Access Points, kas jau ir publicēts RTU zinātniskajā e-žurnālā „Applied Computer Systems”. To var lejuplādēt šeit.

Vēlam labu citējamību un arī turpmāk gūt panākumus radošajā un zinātniskajā darbībā!

RVVĢ kolektīvs

Par skolēnu e kartēm

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā. Skolēna e karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. klasē un 10. klasē, kā arī gadījumos, ja tiek mainīta izglītības iestāde (tātad visiem, kas iestājušies RVVĢ 7.klasē un arī citās klasēs). Vairāk »

Skolas teritorija ir kļuvusi vēl zaļāka

„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkursa ietvaros ģimnāzijā ir īstenots apzaļumošanas projekta pirmais posms, kurš paredz dekoratīvā dzīvžoga apstādījumu izveidi ap skolas strūklaku. Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem, administrācijai un citiem skolas labvēļiem par kopīgu, saliedētu un produktīvu darbu.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt izglītības iestāžu līdzdalību savu teritoriju apzaļumošanā Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu ietvaros. Projekts veicina izglītības iestāžu līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij un plānotās aktivitātes sekmē izglītības iestādes padomes, vecāku, pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību visos vai vairākos projekta posmos (plānošana, īstenošana, izvērtēšana).

Projekta otrais posms paredz:

Skolas ziedu pulksteņa ziedu izkārtojuma kompozīcija jumja zīmē ar skolas logotipu.

Informācija par projekta otrā posma aktivitātēm sekos. Cerēsim uz ģimnāzijas izglītojamo, vecāku un darbinieku praktisku atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos!

Projekta vadītājs: RVVĢ vides izglītības pedagogs Jānis Haļzovs