Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Vecāku diena 9.novembrī

Ceturtdien, 9.novembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 8.11.2017. plkst.24 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Plkst. 18.00 skolas aktu zālē direktores vietniece izglītības jomā Gunda Eglīte informēs 9.klašu izglītojamo vecākus par valsts pārbaudes darbiem 2017./2018.m.g.

Apsveikums Latvijai dzimšanas dienā

VAS „Elektronisko sakari” patriotisma projekta „Apsveikums Latvijai” ietvaros ir uzsācis apsveikumu maratonu, kura ietvaros plānots uzstādīt rekordu ar vislielāko dalībnieku skaitu – skolēniem un pieaugušajiem, kuri līdz 18. novembrim apsveiks Latviju dzimšanas dienā, izmantojot Morzes signālus. Tā ir pasaulē unikāla akcija, sakaru nozares un VAS "Elektroniskie sakari" veltījums Latvijai valsts simtgadē.

3.vieta Kurzemes rajonā basketbolā

Noslēgušās sacensības Kurzemes rajonā basketbolā zēniem C grupā. Mūsu skolas izlase ieguva 3. vietu. Komandā bija Matīss Grodskis7.a, Kārlis Auziņš 7.a, Mario Čenere 7.a, Edvards Brasliņš 7.c, Rūdolfs Vālbergs 7.c, Rihards Plokss 7.b, Filips Andrejevs 7.b, Rinalds Vutkevičs 7.a.

Daiļrunas konkurss

Sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu, 16.novembrī skolā notika daiļrunas konkurss 7.klašu skolēniem ar moto no mūsu skolas 1937.gada absolventa  Alfrēda Putniņa dzejas - 
„Es ticu tam garam, ko nojaust vien varam”.

Audzēkņi emocionāli un pārliecinoši runāja dažādu laiku latviešu autoru patriotiska satura dzejoļus, attīstot savu prasmi publiski uzstāties un apliecinot mūsu nacionālo vērtību nozīmību.

Priekšnesumus vērtēja žūrija, kurā bija visas mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotājas.

Apsveicam konkursa uzvarētājus:

1.vieta – Loreta Lapiņa     7.a klase

2.vieta – Mario Čenere      7.a klase

3.vieta – Endijs Milbergs  7.b klase

Atzinība –

Elīza Kalve 7.b klase

Eduards Teteris 7.c klase !

Laureāti saņēma arī skolas Atbalsta fonda balvas - vērtīgas latviešu autoru grāmatas turpmākai izaugsmei.

Paldies visiem dalībniekiem, viņu skolotājiem un atbalstītājiem!

Latviešu valodas metodiskā komisija

3. vieta Ventspils IT challenge 2017

No 15. līdz 17. novembrim mūsu skolas skolēni Rūdolfs Kalniņš, Līvija Bārdiņa (12.a) un Maksis Gustavs Auziņš (11.c) piedalījās konkursā "Ventspils IT challenge 2017". Sīvā 3 valstu - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - konkurencē mūsu skolas komanda  λ³ ieguva godpilno 3. vietu, kā arī naudas balvu 1000€ un citas balvas no konkursa atbalstītājiem.

Konkursa laikā tika pārbaudītas prasmes izmantot jaunākās tehnoloģijas un multimediju apstrādes programmas uzdevumu risināšanā. Paldies skolotājam Mārim Purviņam par komandas atbalstīšanu visa konkursa laikā!

facebook.com/ventspilsitchallenge

Radošo darbu konkurss

Vārda spēks un vārda brīvība –vērtības, kuras RVVĢ vidusskolēni apzinājās un apliecināja, Tēvzemes nedēļas laikā rakstot literārās jaunrades darbus, emocionāli spilgti izskanēja labāko darbu lasījumos Tēvzemes dziesmu konkursa laikā 17.novembrī.

Ar to noslēdzās RVVĢ ikgadējais radošo darbu konkurss 10.-12.klašu skolēniem, kurā visi vidusskolēni 1(!) mācību stundas laikā centās atrast trāpīgākos vārdus, intriģējošākos sižetus un emocionālākos tēlus, lai atšifrētu savu saskatīto jēgu vārdiem „Šī zeme lai ir tava sāpe un tava ilgošanās”. To autors ir mūsu skolas 1937 gada absolvents, dzejnieks Alfrēds Putniņš (viņa dzejolis atrodams krājumā „Karogi nemirst”).

2.konkura kārtā piedalījās 26 darbi, kurus, elektroniski balsojot,vērtēja žūrija: skolas Atbalsta fonda 1.priekšsēdētāja Dace Kovisāre, absolventes – LKA asociētā profesore Līga Ulberte un dramaturģe Anna Zvaigzne, audzēkņu vecāku pārstāves -  Kristīne Simsone un  Ieva Eihe, literatūrzinātnieks un filozofs Edgars Mucenieks un RVVĢ latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja Baiba Siliniece.

Apsveicam konkursa laureātus :

1.vieta – Dana Eglīte  12.a klase

2.vieta -  Grieta Sipeniece   12.a klase

3.vieta – Emīls Eduards Murziņš   11.b klase!

Viņi saņēma arī Atbalsta fonda dāvātās „mazās prēmijas” – J.Rozes grāmatnīcas dāvanu kartes.

Paldies klašu audzinātājiem par savu audzēkņu darbu lasījumiem!

Visus žūrijas atzīmētos darbus varēs izlasīt skolas literārajā žurnālā, bet laureātu darbus varat izlasīt šeit: D. Eglīte, G. Sipeniece, E.E. Murziņš.

Latviešu valodas metodiskā komisija

Aktīvās bioloģijas un vides izglītības mācību stun

Aktīvās bioloģijas un vides izglītības mācību stundā, kura norisinājās Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, 7.a klase iepazinās ar augu bioloģisko daudzveidību, sistematizāciju un kukaiņu nozīmi ziedaugu dzīvē. Jaunieši iepazinās ar uzturā plaši lietojamu augu ekspozīciju, nostiprināja iegūtās teorētiskās zināšanas praksē.

Paldies par vecāku atbalstu pasākuma rīkošanā!

Eiropas medus brokastis

17.novembrī, Eiropas medus brokastu ietvaros, mūsu ģimnāzijā viesojās SIA"Meduspils" dibinātājs biškopis Jānis Vainovskis. Septīto klašu izglītojamie guva plašu ieskatu bišu izcelsmes produktu pagatavošanā un piedalījās medus maisījumu degustācijās.
Paldies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem!

Vēsture un sociālās zinības

Informācija par Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisijas darbu novembrī, kas vēsturniekiem parasti ir viens no ražīgākajiem un emocionāli piesātinātajiem mēnešiem visā mācību gadā laikā. 3.novembrī notika gadskārtējā vēstures olimpiāde 9. un 12.klašu audzēkņiem.

Rezultāti 9.klašu grupā :

I vieta Kristaps Gržibovskis, ...

Draugos ar PowerPoint

Arī šogad atsaucāmies Āgenskalna Valsts ģimnāzijas uzaicinājumam piedalīties konkursā Draugos ar “PowerPoint”. Mūsu skolu pārstāvēja 7.a klases skolniece Krista Līce un 7.b klases skolniece Elizabete Austriņa.

Šogad konkurss bija veltīts latviešu rakstniekiem un mūsu meitenēm bija jāveido prezentācija par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta latviešu rakstniekiem, arī dzejnieku, prozaiķi, publicistu un atdzejotāju - Edvartu Virzu. Lai arī šis vārds meitenēm līdz šim bija svešs, uzdevums tika paveikts godam un rezultātā – otrā vieta.

Paldies meitenēm par centību un vecākiem par atbalstu, gatavojoties konkursam!

Informātikas skolotāja Aija Smilgzieda

Tēvzemes dziesmu konkurss - atskats

Tradicionāli svētku priekšvakarā, 17.novembrī, ģimnāzijā norisinājās ģimnāzijas klašu konkurss - koncerts "Mūsu dziesma Latvijai", kurā katra no 15 vidusskolas klasēm izpildīja pašu izvēlētu latviešu skaņdarbu. Par veiksmīgāko muzikālo un māksliniecisko izpildījumu tika noteikts laureāts katrā klašu grupā - šogad vecāku īpašo suminājumu un līdzfinansējumu klases ekskursijai saņēma 10.c, ...

Sveicam Rīgas vācu valodas uzvarētājus!

22.novembrī notika Rīgas vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm. Ir saņemta informācija par šīs olimpiādes uzvarētājiem - mēs varam lepoties, ka 11 mūsu skolas audzēkņi ir ieguvuši 1., 2., 3. vietu vai atzinību. Paldies audzēkņiem par čaklu darbu un viņu skolotājiem par audzēkņu atbasttu!

Turpināsim turēt īkšķus par tiem, kas tiks izvirzīti Valsts olimpiādes 1. kārtai!

Projekts “Pumpurs”

Sākot ar 2017./2018.mācību gada decembri Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uzsāks dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības ... http://www.pumpurs.lv/">http://www.pumpurs.lv/