Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Interaktīva izrāde

Pēdējo skolas dienu ar paralēlklasēm pavadījām interesantā gaisotnē – visi ar aizsietām acīm. Skolas somas ietvaros mūs apmeklēja izrāde, kas drīzāk bija kā interaktīva spēle. Tas bija kaut kas vēl neredzēts un nekad neizjusts. Katram acu apsējs, austiņas, kurās stāst, kas notiek un kas jādara, un priekšmeti priekšā uz galda, kas jāizmanto spēles laikā. Kas vēl neparastāk – izrādē piedalījāmies mēs paši! Izrāde, kurā katrs pats reāli izjūt nepieciešamās izjūtas. Nevēlos atņemt pārsteiguma efektu tiem, kas vēl nav redzējuši, tāpēc nestāstīšu sīkāk, kas tieši notika ar mums. Bet noteikti varu teikt, ka nenožēloju un arī no saviem klasesbiedriem nedzirdēju, ka kāds sūdzētos par piedzīvoto. Pirmkārt, varējām nejauši satuvināties viens ar otru, un kāds varbūt pat atrast jaunus draugus. Otrkārt, ikviens domās ar sevi bija spiests apdomāties par savām dzīves vērtībām, kas bija svarīgs izrādes pavediens. Un treškārt, mūsu ikdienā, kur telefoni ir neatņemama sastāvdaļa, tās bija 40 minūtes, kurās aktivizēt citas maņas, uzmanību, koncentrēšanās spējas un sajust pasauli kaut uz mirkli citādos veidos bez priekšstatiem, ņemot vērā, ka neviens nezināja, kas sagaidāms no šīs tikšanās. Ceru, ka atraktīvā spēles veidotāju komanda apbraukā pēc iespējas vairāk skolu, jo šis bija paties un noderīgs piedzīvojums!

Katrīna, 11.c

Iestājpārbaudījumu rezultāti

Izvērtējot iegūtos rezultātus, uzņemšanas komisija nolemj:

 

Iestājpārbaudījumu rezultāti uz vācu programmu

Iestājpārbaudījumu rezultāti uz angļu programmu

 

Iestājpārbaudījumu rezultāti uz brīvajām vietām 11., 12.klasēs

 

Papildu informācija pa tālruni 67474273 (4.06. no plkst. 10.00)

Ja ir pazaudēts/aizmirsts kods, jāierodas personīgi ar personu apliecinošu dokumentu, no plkst. 10.00

 

Dokumentu iesniegšana:

  • 7.klases - 4.jūnijā plkst. 14.00 - 19.00, 5. jūnijā plkst. 8.00 - 12.00
  • Citas klases - 4.jūnijā plkst. 14.00 - 19.00, 5. jūnijā plkst. 8.00 - 12.00
    (ja nav jākārto papildu eksāmens trešajā svešvalodā)

Ja norādītajā laikā netiek iesniegti dokumenti, ieteikums tiek anulēts un piedāvājumu mācīties RVVĢ saņem nākamais pretendents (ar statusu "Rezervē", iegūto punktu skaita secībā).

Dokumenti, ko iesniedz skolā, ja izturēts konkurss - iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), liecība (kopija, uzrādot oriģinālu), tikai vidusskolas posmā papildus: medicīnas dokumenti (026u, saņemams iepriekšējā izglītības iestādē), ja ir - personas lieta (pamatskolas posmā medicīnas dokumentus un personas lietu iepriekšējā izglītības iestāde izsniedz jaunajai izglītības iestādei bez izglītojamā starpniecības)

Rezerves sarakstā esošo uzaicināšana uz brīvajām vietām - pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai saņemot informāciju, ka kāds atsakās no iegūtās vietas mācībām RVVĢ. Rezerves sarakstā esošos uzaicina iegūto punktu secībā.

Protokoli

 

10.klašu rezultāti

Izvērtējot 10.klašu iestājpārbaudījumu rezultātus, uzņemšanas komisija nolemj:

Komisijas ieteikums par uzņemšanu programmās

Dokumentu iesniegšana:

  •  17.jūnijā plkst. 8.00 - 12.00 un plkst. 15.00 - 19.00

Ja norādītajā laikā netiek iesniegti dokumenti vai bijusi vienošanās par citu piemērotu laiku, ieteikums tiek anulēts un piedāvājumu mācīties RVVĢ saņem nākamais pretendents (ar statusu "Rezervē", iegūto punktu skaita secībā).

Dokumenti, ko iesniedz skolā, ja izturēts konkurss - skolā uz vietas izpildāms iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu, ir iespējams nokopēt skolā), medicīnas dokumenti (026u, saņemams iepriekšējā izglītības iestādē, RVVĢ 9. klašu skolēniem nav jāiesniedz), ja ir - personas lieta.

Lūdzu iepriekš iepazīties ar skolas mājas lapā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un izvēles priekšmetu aprakstiem.

 

Protokoli (iegūtie punkti)

 

Informācija 67474273 (12.06. no plkst. 9:00 līdz 14:00)