Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Mācību gada sākums

 

7. un 10. klašu (pro)ģimnāzist!
Tu jau tagad esi mūsējais, ja esi veiksmīgi iestājies ģimnāzijā!

Atceries, ka Tev līdz septembrim patstāvīgi ir jānomaina skolēna e-karte (https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), lai bez maksas izmantotu sabiedrisko transportu Rīgā un saņemtu pusdienas skolā.

Informāciju par klašu sadalījumu, klases audzinātāju un laiku, kad 2.septembrī Tevi, svinīgi sapostu, gaidīsim skolā, publicēsim šeit 28.augustā.

Informāciju par mācību grāmatu saņemšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem un citiem ar mācībām ģimnāzijā saistītajiem jautājumiem skolotāji sniegs pirmajās mācību dienās.

Der zināt, ka mūsu ģimnāzijā skolas formas nav, bet sporta tērpu nēsā tikai sporta stundās.

Vecākus gaidīsim uz kopsapulci un klašu vecāku sapulcēm –

  • 7.klasēm – 5.septembrī pl. 18.00,
  • 10.klasēm – 4.septembrī pl. 18.00.

Citiem interesentiem atgādinām, ka informācija par brīvajām vietām visās klašu grupās (ja tādas būs) tiks publicēta 21. augustā, iestājeksāmens plānots 26. augustā.

Papildu informācija par uzņemšanu no 20.augusta pa tālruni 67474273.

Uzņemšana uz brīvajām vietām RVVĢ

Brīvās vietas:

Pamatskola

7.klase, vācu valoda (1 vieta)

8.klase, vācu valoda (2 vietas)

9.klase, angļu valoda (1 vieta)

Vidusskola (1-3 vietas)

10. klase – vācu valoda vai dabaszinības (angļu valoda, matemātika – brīvu vietu nav)

11. klase – vācu valoda vai angļu valoda, vai matemātika (dabaszinības – brīvu vietu nav)

12. klase – vācu valoda vai angļu valoda, vai matemātika (dabaszinības – brīvu vietu nav)

 

Iestājpārbaudījums 26. augustā (tikai iepriekš reģistrētiem pretendentiem). Ierašanās no plkst. 9.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

1.daļa (vispārīgā daļa): 9.30 – 10.30 (pamatskola) vai 9:30 – 11.00 (vidusskola)

2. daļa (profilpriekšmets): 11:30 – 12.15

Rezultātu paziņošana 26.08. pēc plkst. 18:00

Dokumentu iesniegšana 27.08. 8:00 – 9.00 un 15:00 – 18:00

 

Pieteikšanās kārtība:

Skolas e-pastā: rvvg@riga.lv (apstiprinājuma e-pasts 24 stundu laikā) līdz 23.augusta plkst. 17:00, norādot:

  1. Vārds, uzvārds
  2. Kontakttālrunis
  3. Klase un programma, uz kuru stājas (var izvēlēties tikai vienu)
  4. Vidusskolai 11. un 12. klasei – pievienojot iepriekšējās izglītības dokumentu programmu pielīdzināšanai (piesakoties uz svešvalodu programmu, 3. svešvalodas līmenis atbilst 105 stundām 11. klasei un 210 stundām 12. klasei. Ja nav apgūta 3.svešvaloda (angļu, vācu, krievu vai spāņu), šai programmai pieteikties nevar)

Papildu informācija, programmas: https://www.rvvg.lv/lv/uznemsana

Papilduzņemšanas rezultāti

   Uzņemšanas komisijas lēmums:

Izraksts no protokola

 

Dokumentu iesniegšana 27.08. plkst. 8:00 – 9.00 un 15:00 – 18:00.

Dokumenti, ko iesniedz skolā, ja izturēts konkurss - skolā uz vietas izpildāms iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), liecība (visās klasēs, izņemot 10.) vai apliecība par pamatizglītību 10.klasēs (kopija, uzrādot oriģinālu, ir iespējams nokopēt skolā), vidusskolā papildus - medicīnas dokumenti (026u), ja ir - personas lieta.

Lūdzu iepriekš iepazīties ar skolas mājas lapā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un 10.klasēm izvēles priekšmetu aprakstiem.

 

Informācija 67474273

2. septembris

Audzinātāju un klašu telpu saraksts»

7. klašu skolēniem (skolēnu saraksts pa klasēm):

Plkst. 8.40 - 8.50    audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 9.00 - 9.30    mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 9.40 - 11.30  audzināšanas stundas  klašu telpās

12. klašu skolēniem

Plkst. 9.00 - 9.40       audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 10.00 - 10.30   mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 10.50 - 11.30   audzināšanas stunda klašu telpās
Plkst. 12.00               „Sveika, Sākumskola!”, 12.kl.pārstāvji

10. klašu skolēniem (skolēnu saraksts pa klasēm):

Plkst. 10.40 - 10.50       audzēkņu  pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 11.00 - 11.30       mācību gada ieskaņa skolas aktu zālē
Plkst. 11.40 – 13.00      audzināšanas stundas  klašu telpās

8., 9. un 11. klašu skolēniem:

Plkst. 9.50 - 10.00     audzēkņu pulcēšanās klašu telpās
Plkst. 10.00 - 12.00   audzināšanas stundas  (+ bibliotēka, 8.,9.kl.)