Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Panākumi angļu valodas olimpiādē

Sveicam Linardu Dāvi Irbi ar izcīnīto 1. vietu, Katrīnu Bilsēnu, Arti Zaķi un Annu Rūtu Freidenfeldi ar iegūto 2. vietu, Elīnu Loci, Ventu Ilvu Stūris, Paulu Pelēko, Emīliju Hermani un Matīsu Nikolaju Smīdsu ar iegūto 3. vietu, Luīzi Kokari un Miku Danielu Miķeli ar iegūto atzinību Rīgas angļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājiem Anitai Eiholcai, Jolantai Voinai, Līvai Vollenbergai, Agnesei Kļaviņai, Rudītei Timmermanei un Aleksejam Taubem!

Turēsim īkšķus par mūsējiem nākamajā - Valsts olimpiādes kārtā!

30 gadi pēc Berlīnes mūra krišanas

6.novembrī mūsu ģimnāzijā pasākums - 30 gadi pēc Berlīnes mūra krišanas. Diskusija jauniešiem.

Aculiecinieku stāsti, vēsturisks ieskats un simboli jauniešu acīm. Pēc pasākuma - iespēja uzdot jautājumus lakabiedriem. Uz tikšanos!

Programma šeit»

Garlībam Merķelim - 250

1. novembrī tika atzīmēta G. Merķeļa, apgaismības laika domātāja, rakstnieka un publicista 250.dzimšanas diena. Mācoties par apgaismības idejām un pieminot G. Merķeli, 11.klašu skolēni veidoja projekta darbus ''Latvieši G. Merķeļa raksturojumā un mūsdienās", un tapa gan reportāžas, gan šovi, gan radio raidījumi un laikraksti. Ieskatam daži no darbiem:

Pārdaugavas literārās jaunrades konkurss

   1.novembrī ar laureātu apbalvošanu O.Vācieša muzejā liriskā un radoši uzlādētā gaisotnē noslēdzās 13.Ojāra Vācieša Pārdaugavas literārās jaunrades konkurss  vidusskolēniem.

   7.oktobrī 38 Pārdaugvas skolu jaunieši radošā 3 stundu plenērā mēģināja atrast pareizos vārdus un salikt tos pareizā secībā, ar vārda māksalas palīdzību modelējot savu pasaules redzējumu.    Arī mūsu skolu pārstāvēja 7 jaunieši: E.Ozoliņa, A.Lauska, K.Gržibovskis, E.Sļadzevska, S. Seņina, K.Strīķe un G.Cekula.

    Ļoti priecājamies, ka 10.a klases skolniece Emīlija Ozoliņa šajā konkursā ieguva 2.vietu!  Apsveicam un novēlam radošu izaugsmi!

   Viņas stāstu vakara dalībnieki klausījās autores lasījumā, savukārt citi interesenti pēc neilga laika varēs izlasīt muzeja mājas lapā.

   Konkursa žūrijā, ko vada dzejnieks Ronalds Briedis, piedalījās arī RVVĢ skolotāja Baiba Siliniece.

   

Volejbola sacensības

Sveicam Kurzemes rajona sacensībās meitenēm ar izcīnīto 1. vietu volejbolā.
Komandā skolu pārstāvēja:
 • Līva Trīnīte,
 • Tīna Tomale,
 • Adele Irbe Zeidaka,
 • Marta Markeviča,
 • Hermīne Sipeniece Gavare,
 • Elīza Baranovska,
 • Sofija Anna Gulbe.

Rezultāti mākslas konkursos

Novembris pienācis ar labu ziņu vizuālajā mākslā.

7.novembrī noslēdzās RJTC organizētais konkurss "Laikmetīgā māksla. 21.gs. cilvēka portrets," kur mūsu skolēnu darbi izcēlās gan mākslinieciskā izpildījuma, gan formāta ziņā. Apmēram 120 darbu konkurencē atšķirīgums nāca mums par labu.

Rezultāti

Vidusskolas grupā:
1.vieta Rihards Feldmanis 10.c

Pamatskolas grupā:
3 vieta Marta Līduma 9.c
Atzinība: Rūta Visocka 7.c

Apsveicam un lepojamies ar labajiem rezultātiem!

Paldies vizuālās mākslas skolotājai K.Miķelsonei par jauniešu sagatavošanu.

RVVĢ-vācu valodas un kultūras tradīciju skola

Ģimnāziju kā vācu valodas un kultūras tradīciju skolu 14.novembrī ar apmeklējumu pagodināja Vācijas Federatīvās Republikas augstākais pārstāvis Latvijā - vēstnieks Nikolai von Schoepff. 9.a, 10.a, 11.a un 12.a klases skolēni ieklausījās vēstnieka aicinājumā caur valodu apguvi, nākotnes studiju un profesiju izvēli stiprināt abu valstu sadarbību gan tautsaimniecības, gan kultūras jomā. Vēstnieka aicinātiem, mūsu ģimnāzijas interesentiem būs iespēja ēnu dienās iepazīties ar diplomātiskā dienesta specifiku.

<Pasākuma laikā direktore Gundega Muceniece vēstnieku iepazīstināja ar ģimnāzijas muzeju, valodu apguves tradīcijām, kā arī kopā ar vēstnieku un direktora vietnieku izglītības jomā Gunāru Tomasu nofotografējās pie skolas īpašā simbola – Berlīnes lāča, kas mīt mūsu ēkas 1.stāvā. Par lāci vairāk pastāstīja 11.a klases skolniece Loreta Klibiķe.

Esam gandarīti saņemt atzinību no valstiski nozīmīgas ārvalstu amatpersonas un priecāsimies par turpmāko sadarbību!

Andrim Slapiņam 70

„Uzkāpt lēzenā kalnā, uzkāpt cerībā uzvarēt un uzvarai saukt citus līdzi.
Un vēlreiz – būt.
Vienaldzības pelēkajās stundās, gara krēslainībā piesaukt cilvēku tā augstākajā, suģestējošajā lielumā.
Tas ir garš ceļš līdz virsotnei, sprīdi pa sprīdim, augot virs līdzenuma.
Tā nav mirkļa varonība, neatvairāms rāviens pretī zvaigžņu mirdzumam.
Vēl tu ej, un vēl kalns lēnām nāk pretī. Metru pa metram, lēni un spītīgi tu ej.”

Ar šiem Andra Slapiņa vārdiem 15.novembrī izskanēja ģimnāzijas Tēvzemes nedēļas noslēguma koncerts „Mūsu dziesma Latvijai”.
Andra Slapiņa - kinooperatora un režisora, kā arī dzejniekam, mūsu skolas skolnieka - piemiņu godinām gadā, kad viņam būtu apritējuši 70.

Aicinām Andri Slapiņu pieminēt kopā ar mums, noskatoties mūsu ģimnāzijas 10.e klases montāžu, kurā izmantota autordzeja un laikabiedru rūpīgi glabāti Andra Slapiņa uzņemtie foto:

Migrācija un integrācija Eiropā

No 17.- 23.novembrim mūsu skolas 10.klašu skolēnu grupa un pavadošie skolotāji piedalās Erasmus + projekta "Migrācija un integrācija Eiropā" darbā Francijas pilsētā Tarbes. Skolēni pēta migrācijas un integrācijas juridiskos aspektus. Darba grupās ar franču, poļu un vācu studentiem intervē dažādu nacionalitāšu cilvēkus, lai uzzinātu viņu pieredzi kā arī klausās reālus dzīvesstāstus. Turpmākajās dienās skolēniem tiks piedāvāts darbs ar attēliem par migrācijas tēmu, spēles kā arī ekskursija Pireneju kalnos. Projekta laikā skolēni izzina citu nacionalitāšu cilvēku dzīvesveidu, uzskatus, pilnveido saskarsmes un svešvalodu prasmes, kopīgi sporto.

Panākumi vācu valodas olimpiādē

Sveicam Rīgas vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!

Patrīcija Paula Gaujere, Anna Lauska un Delmārs Tomass Bauers ieguvuši 2. vietu, Karīna Ignatjeva, Ieva Kanepone un Nadežda Šatohina - 3. vietu, Tabita Dīriņa, Gunda Helēna Horsta un Justīne Rostoka - atzinību.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja gatavoties olimpiādei!

Īpašu pateicību RIIMC izsaka skolotājiem Inai Baumanei, Gundegai Muceniecei, Gunāram Tomasam, Daigai Šķēlei un Signei Mainulei-Meidropai.

Andrim Slapiņam - 70

Radošo darbu konkursa rezultāti

   Ar klases audzinātāju emocionāliem lasījumiem koncertā „Mūsu dziesma Latvijai” noslēdzās skolas literārās jaunrades konkurss vidusskolēniem „Mēs visi esam šīs mums atvēlētās pasaules un laika sargātāji” (A.Slapiņš).

   Novembra sākumā visu 10.-12.klašu skolēni kādā literatūras stundā meklēja īstos vārdus, domu un tēlus, lai atšifrētu šo 10 vārdu jēgu savā versijā. Labākie darbi no katras klases piedalījās konkursā, kur tos elektroniski vērtēja žūrija: absolventi - LKA asociētā profesore, teātra zinātniece Līga Ulberte, rakstnieks, publicists Otto Ozols, Atbalsta fonda 1.priekšsēdētāja Dace Kovisāre, A.Slapiņa bijusī klasesbiedrene Zane Jakovica, dramaturģe Anna Zvaigzne -, literatūras vēsturnieks, kultūrfilozofs Edgars Mucenieks, vecāku pārstāve Ilze Āboliņa.

   35 darbu vidū par laureātiem tika atzīti un Atbalsta fonda balvas saņēma:

   Apsveicam laureātus un priecājamies par katru, kam ir, ko teikt citiem! Tautu, kas dzied, ir grūti uzvarēt; bet tauta, kas pati spēj radīt citus iedvesmojošus vārdus, lemta mūžībai.

   Aicinām arī jūs izlasīt laureātu darbus!

Projekta koordinatore,

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītāja B.Siliniece

Vecāku diena

Otrdien, 26. novembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 25.11.2019. plkst.23 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Tikšanās ar karavīru.

Valsts svētku ietvaros un Tēvzemes nedēļas ieskaņās mūsu skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, lai informētu skolēnus par dienēšanas iespējām armijā, par piedzīvotajām misijām un patriotismu. Tikšanās laikā bija iespēja iepazīties ar NBS darba specifiku un ikdienas gaitām. 

Paldies 11.d klases skolniecei - Elīnai Palamarčukai, viņas tētim, kā arī Jolantai Voinai par pas...

7.a iepazīstas ar Nacionālo teātri

Programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros 7.novembrī 7.a klase devās azraujošā ceļojumā Latvijas Nacionālā teātra labirintos teātra zinātnieces Ritas Melnaces vadībā.
Kad un kāpēc tika dibināts Nacionālais teātris? Kas šajā ēkā bija līdz Nacionālajam teātrim? Kas atrodas aiz priekškara? Kur aktieri kavējas, gaidot savu uznācienu? Kur top izrāžu kostīmi un dekorācijas?

 

7.klašu bioloģija

Šī gada rudenī ģimnāzijas septīto klašu izglītojamie vairāku mēnešu garumā sakopa ģimnāzijas teritoriju. Tika sakopta parka teritorija, savācot kritušās koku lapas.

Kopīgiem spēkiem izveidota ilggadīgo sīpolpuķu rakstu dobe no savvaļas tulpju un hiacinšu šķirņu maisījumiem. Rudenī izstādīti krāšņie kāposti un augsne pārklāta ar egļu zariem.

Skolas reitings

Draudzīgā aicinājuma fonda veidotajā Skolu reitingā 2019 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar labiem rezultātiem startējusi kategorijās Angļu valoda un Vēsture. Abās kategorijās iegūta 6. vieta ģimnāziju grupā Latvijā, Valsts ģimnāziju kopvērtējumā kategorijā Angļu valoda – 4. vieta, Vēsture – 6. vieta.

LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem RVVĢ ieguvusi 8. vietu Latvijā.

Basketbols zēniem

Noslēgušās sacensības basketbolā zēniem C grupā Kurzemes rajonā. Mūsu skolas komada ieguva 3.vietu.

Komandu pāstāvēja:

 • Artūrs Ozols,
 • Kārlis Grimze,
 • Sigvars –Jēkabs Skuja,
 • Pauls Ādamsons,
 • Marks Dinsdorfs,
 • Reinis Šķēle,
 • Ernests Austriņš,
 • Markuss Vītols.

Latvijas skolas soma

27. novembrī projekta “Skolas soma” ietvaros 12.d klase apmeklēja Andreja Upīša memoriālo dzīvokli Rīgā Brīvības ielā un aplūkoja izstādi, kas veltītai filmai “Pie bagātās kundzes”. Filma uzņemta pēc A. Upīša darbu motīviem. Muzeja gidi atklāja filmas tapšanas aizkulises, stāstīja par tikšanos ar filmas veidotāju radiniekiem.

Senā televizorā, kas A. Upītim tika uzdāvināts pārsniedzot jau deviņdesmit gadu slieksni, skatījāmies kino kadrus, kuros varēja atpazīt daudzas laikmeta izcilas personības. Gidi saistoši atklāja A. Upīša personiskās dzīves nianses, attiecības ar laikabiedriem un to, kā pats A. Upītis vērtēja savu garo nodzīvoto dzīvi.