Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


7. lielākā skola Latvijā

RVVĢ -  7. lielākā skola Latvijā pēc skolēnu skaita 10.-12.klasēs, teikts Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā ziņojumā ( http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481840&mode=mk&date=2020-01-07)

Arī ar 2020.gadu aicināsim pie mums padziļināti apgūt svešvalodas (vācu vai angļu) visās klasēs, iegūt stabilas matemātikas zināšanas, dziļāku izpratni par cilvēku un vidi, ekonomikas likumsakarībām, infomāciju tehnoloģiju lomu mūsdienās, kā arī globāliem procesiem Eiropā un pasaulē  - seko detalizētai informācijai no februāra ģimnāzijas mājas lapā!

Sasniegumi olimpiādēs

Sveicam Rīgas vēstures olimpiādes uzvarētājus!

Vija Bruzgule ieguvusi 2. vietu, Ieva un Laura Kanepones, Anna Viktorija Žeimunde, Daniels Rojs Dambītis  - 3. vietu, Kristaps Gržibovskis un Mikus Bernots saņēmuši atzinību.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzējuši skolēniem gatavoties olimpiādēm!

Pašlaik ir iegūtas 34 godalgotas vietas un atzinības Rīgas olimpiādēs. Vēlam veiksmi tiem, kas turpina dalību Valsts olimpiāžu kārtā, un turam īkšķus par tiem, kuriem Rīgas olimpiādes janvāra un februāra mēnešos vēl gaidāmas!

Panākumi basketbolā meitenēm

Noslēgušās Kurzemes rajona sacensības basketbolā B grupā meitenēm. Mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu.

Komandā spēlēja Ance Straudovska, Elīna Briede, Tīna Tomale, Paula Karolīna Folka, Nikola Ņedaškovska, Kate Zarumba.

Programmēšanas olimpiāde

14. janvārī notika Rīgas pilsētas Informātikas 33. olimpiāde. Vecākajā grupā (11. - 12. kl.) skolu tajā pārstāvēja K. Krezevskis, R. Kluinis un K. Langmanis (visi no 12.e.), bet jaunākajā grupā - D.R. Dambītis (10.b). Rezultāti:

  • R. Kluinis - III vieta (uzaicināts uz valsti);
  • D.R. Dambītis - Atzinība. 

 

SKOLA2030

Ģimnāzijas vadības komanda 21.janvāra pēcpusdienā dalījās pieredzē un labās prakses piemēros ar vairāk kā 25 citu skolu administrācijas pārstāvjiem par izglītības satura piedāvājumu skolās ar 2020.gada 1.septembri plānošanu.

Ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece uzsvēra, cik būtiska ir gan visas skolas pedagogu, gan arī vecāku un skolēnu iesaiste. Darbsemināra ietvaros direktores vietniece Inga Riekstiņa caur praktisku piemēru aicināja katru dalībnieku izvērtēt dažādu mācību darba organizācijas modeļu priekšrocības, savukārt SKOLA2030 dabaszinātņu mācību jomas vecākais eksperts, Mihails Basmanovs,  apkopoja teorētisko informāciju, kas jāņem vērā, lai veiksmīgi noritētu plānošanas process.

Pieredzes seminārs notika projekta skolu vadības komandām "DURVIS" ietvaros, kuru organizē Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Panākumi basketbolā zēniem

Noslēgušās Kurzemes raojona sacensības basketbolā zēniem A grupā.Mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu.Komandā spēlēja Rihards Porietis,Juris Joņins,Kristiāns Zarumba,Kārlis -Jēkabs  Ozoliņš, Rihards Kaufmanis,Rūdolfs Boļšakovs,Rūdolfs Kristapsons, Ernests Butēvics,Miks Eglītis, Normunds Zīlis

Informācijas diena

Informācijas diena par uzņemšanu 7. un 10. klasēs - 25.janvārī.

 

7.klases: 11.10 - 11.35

10.klases: 11.45 - 12.15

Individuālas sarunas: 12.30 - 13.30

 

Nākamās plānotās Informācijas dienas

- par uzņemšanu 10. klasēs - 3. martā (Vecāku dienas ietvaros esošo 9. klašu vecākiem un citiem interesentiem)

- par uzņemšanu 7.-12. klasēs - Muzeju naktī 16.maijā.

Atklātais konkurss svešvalodās

Priecājamies, ka Atklātais konkurss svešvalodās, kurš norisināsies Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā jau 9.gadu, ieinteresējis plašu dalībnieku skaitu - kopumā 1131 skolēnu!

Gaidām visus, kas pieteicās vācu valodas konkursam 6. un 9.klasēm. Reģistrācija no plkst. 8.30 līdz 9.45.
Gaidām 7.klases skolēnus, kuri veiksmīgi pārvarēja 1. kārtu (ieguva 27-30 punktus) angļu valodas tiešsaistes testā. Reģistrācija no plkst. 10.45 līdz 11.45.

Gaidām vidusskolas audzēkņus, kuri iekļuva 2.kārtā spāņu valodas konkursā. Reģistrācija no plkst. 10.45 līdz 11.45.

Lūgums ierasties savlaicīgi, jo dalībnieku skaits ir ļoti liels.

Tiekamies sestdien, 25.01. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21!

! Nākot uz konkursu, neaizmirsti personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju!

Vairāk informācijas šeit»

Skolā lepojas

Ģimnāzijas ilggadējas ķīmijas skolotājas un direktores vietnieces izglītības jomā ANTRAS ZEILES darbs novērtēts arī ārpus skolas sienām un mācību ikdienas - lepojamies ar skolotāju, saņemot atzinību!

Atklātais konkurss svešvalodās

2020. gada 25. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā norisinājās Atklātais konkurss svešvalodās, kas pulcēja dalībniekus no visiem Latvijas novadiem. Lai piedalītos konkursa 2.kārtā klātienē, bija ieradušies skolēni un skolotāji no 85 skolām. Vācu valodas konkursā 6.klašu grupā piedalījās 53 skolēni, 9.klašu grupā - 52 skolēni, angļu valodas konkursā 7.klašu grupā - 212 skolēni un spāņu valodas konkursā vidusskolēniem - 40 skolēni.

Pateicamies visiem dalībniekiem par mērķtiecību, savukārt viņu skolotājiem un vecākiem par atbalstu!

Godalgoto vietu un atzinību ieguvēju saraksts (vārdi, uzvārdi un skolu nosaukumi), kā arī visi rezultāti kodu secībā tiks publicēti nākamajā nedēļā.

Atklātā svešvalodu konkursa laureāti tiks aicināti saņemt diplomus Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 29. februārī plkst. 11.00.

Pārstāvētākās skolas (kopumā piedalījās skolēni no 132 skolām):

SkolaSkolēni
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 91
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 60
Rīgas Centra humanitārā vidusskola 47
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 43
Mārupes Valsts ģimnāzija 42
Baložu vidusskola 40
Rīgas Teikas vidusskola 38
Rīgas 49. vidusskola 32
Rīgas Angļu ģimnāzija 28
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 26
Āgenskalna sākumskola 25
Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 25
Ķeguma komercnovirziena vidusskola 23
Priekuļu vidusskola 23
Jaunmārupes pamatskola 21

Konkursa ģeogrāfija»

Pagājušā gada dati»

Panākumi basketbolā

Noslēgušas Kurzemes rajona sacensības basketbolā A grupā meitenēm.Mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu.Komandā bija Parma Helge, Morica Marta, Ņedaškovska Nikola, Tomale Tīna,  Balode Šarlote, Ščerbinska Elza.

Lasīšanas seminārs 8.d klasē

24.janvārī 8.d klasē notika kārtējais lasīšanas/lasītāju seminārs, uz kuru šoreiz dalīties pieredzē bija aicināti arī klases vecāki un skolas bibliotekāre Egita Miezīte.

Kā jau ierasts, skolēni, strādājot grupās, iepazīstināja cits citu ar izlasītajām grāmatām un sarunājās par tām, bet šoreiz interesantu un iedvesmojošu pieredzi guva no stundas viesiem. Tētis Jānis Janševics stāstīja par sev nozīmīgām grāmatām, lasīja priekšā un  pat citēja no galvas sev svarīgāko  grāmatu fragmentus, atbildēja uz jautājumiem par lasīšanas nozīmīgumu, bet skolas bibliotekāre Egita izstāstīja gan par bibliotēkas piedāvātajām iespējām, gan par savu lasīšanas pieredzi.

Stundas izskaņā daudzi semināra dalībnieki atzina, ka ir aizdomājušies par lasīšanas nozīmi un labprāt iepazītos arī ar citu vecāku nozīmīgajām grāmatām un lasīšanas paradumiem.