Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Skolā sēro

Iedegsim sveci, lai deg tā un kvēlo,
Mirdz tā gaiši vakarā vēlā:
Lai apgaismo dienas tuvās un tālās,
Arī tās – grimušās miglas vālos.

/M.Priede/

2020. gada 2. decembra vakarā mūžības slieksni pārkāpusi mūsu Inta Miezīte.

Mūsu matemātikas skolotāja 29 gadu garumā, mūsu klases audzinātāja, mūsu direktora vietniece izglītības jomā (1982.-2000.), mūsu sociālā pedagoģe (2000.-2015.).  Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (agrāk Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas 5. vidusskolā) aizvadīti 44 intensīva un aizrautīga darba pilni gadi (no 1971. līdz 2015.gadam).

Daudzas skolēnu un pedagogu paaudzes atcerēsies precīzo, saticīgo, taktisko, labestīgo, bet stingro un taisnīgo Intu Miezīti. Skolotāja ir audzēkņu atzīta autoritāte -  skolēnu  balsojumā nominācijā Mans skolotājs iegūta Alberta balva (1995.), pedagoģes darbs novērtēts, saņemot Āgenskalna ģimnāzijas sudraba Goda zīmi Nr. 10 (2010.) , Rīgas Domes un Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Goda rakstus, kā arī krūšu nozīmi Teicamnieks tautas izglītības darbā.

Domās pieminēsim 08.decembrī plkst. 13.00, kad  Skolotāju guldīs II Meža kapos.

Skolā lepojas

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri parādījuši lielisku sniegumu Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādē!

1. vietu ieguvušas:

 • Emīlija Hermane, 11.b klase;
 • Elīna Loce, 11.a klase.

2. vietu ieguvusi

 • Venta Ilva Stūris, 11.c klase.

3. vietu ieguvuši:

 • Mārtiņš Greizis, 12.b klase,
 • Rūdolfs Sniedze, 11.b klase,
 • Linards Dāvis Irbe, 12.e klase,
 • Artis Zaķis, 12.b klase,
 • Madara Zviedre, 12.c klase,
 • Estere Linda Lagzdiņa, 11.b klase.

Atzinību ieguvuši:

 • Anna Streļča, 12.a klase,
 • Svens Alberts Sīlis, 12.b klase,
 • Miks Daniels Miķelis, 12.b klase.

Izteikta pateicība par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei šādiem skolotājiem:

Anitai Eiholcai, Agnesei Kļaviņai, Līvai Vollenbergai, Rudītei Timmermanei un Uģim Urtānam.

Vēlam jauniešiem veiksmi valsts olimpiādē!

Panākumi Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādē

Apsveicam mūsu skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādē 9.- 12. klasēm!

2. vietu ieguvuši:

 • Enia Kalniņa 9.c;
 • Miks Rieksts-Hofmanis 10.CV

3. vietu ieguvuši:

 • Sofija Iļičuka 11.d;
 • Roberts Jansons 12.d

Atzinības ieguvušas:

 • Elīza Eva Gulbe 9.c;
 • Paula Baltmane 10.CV

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikta pateicība skolotājai Eritai Maurītei.

Latvijas skolas soma

Sākot no novembra RVVĢ skolēni virtuāli piedalījušies projekta “Skolas soma” organizētajās aktivitātēs.

16. novembrī RVVĢ skolēniem visas dienas garumā bija iespēja noskatīties nupat " Lielajā Kristapā" apbalvoto 2020. gada labāko animācijas filmu " Mans mīļākais karš", stāsts par Latvijas ģimenes likteni laika posmā no Otrā pasaules kara līdz neatkarības atgūšanai, veidots kā filmas galvenās varones  pieredze augot, vērojot un pārdomājot apkārt notiekošo.

Pēc filmas noskatīšanās skolēni atzīst, ka viņus uzrunājušas galvenās varones izjūtas, tiekšanās pēc patiesības. Skolēni atzīst, ka stāsta personiskums sasaucās ar daudzām līdzīgām epizodēm, ko viņi dzirdējuši savās ģimenēs no vecākiem, vecvecākiem, radiniekiem. Skolēni kā savdabīgu, bet uzrunājošu atzīmē animācijas žanru, kas sevi attaisnojis, bijis acīm tīkams. Skolēni atzīst, ka filma viņiem ir bijusi ieguvums, kas ļāvusi saistošā veidā atcerēties Latvijas vēstures notikumus.

Nedēļā no 7. -11. decembrim 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja vērot izrādi “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas 2. teātris”. Skolēni atzīst, ka izrāde bija veidota jaunā, līdz tam viņiem nepazīstamā manierē ar vairākām paralēli notiekošām darbībām pieslēgšanos kurām varēja noteikt pats skolēns. Skolēni atzīmē, ka izvēlētais notikuma atspoguļošanas veids bijis atraktīvs un viņi uzzinājuši arī jaunus vēstures faktus, citi, savukārt, izsaka arī kritiskas piezīmes, tomēr kopumā atzīstot, ka izrādes saistošākā daļa viņiem bijusi dotā izvēļu brīvība.

Skolas soma 7.-9.kl.skolēniem

Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 17.un 18. decembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas  7.-9.kl.skolēniem bija iespēja iepazīt mūzikas un dejas attīstību cauri laikiem, atraktīvā un izzinošā veidā iepazīstot mūziku un deju, sākot no viduslaikiem līdz pat mūsdienām izglītojošā nodarbībā "Dejas un mūzikas attīstība", kā arī ar koncerta "Ziemassvētki apkārt pasaulei" veidotāju palīdzību, piedzīvoja Ziemassvētkus ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.

Skolas somā – Pilsēta pie upes

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 17.decembrī no agra rīta līdz pat pusnaktij mūsu ģimnāzijas 9. – 12.klašu audzēkņiem bija iespēja noskatīties režisora Viestura Kairiša filmu „Pilsēta pie upes”. Ceram, ka lielākā daļa šo iespēju arī izmantoja, jo runa nav tikai par pazīstama latviešu kinorežisora kārtējo veikumu, bet arī tāpēc, ka Viesturs Kairišs ir mūsu skolas (tolaik Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskola) 1989.gada absolvents. Vēl filmas tapšanas laikā bija skaidrs, ka mūs atkal sagaida interesants pārdzīvojums. Tāpat kā 2016.gada pilnmetrāžas filmā „Melānijas hronika”,  režisors pievērsies cilvēku savstarpējo attiecību izpētei nācijai un valstij vistraģiskākajā vēstures posmā kādā Latgales pilsētā. Zinām, ka dažās klasēs izdevās pārrunāt filmas saturu, analizēt tās māksliniecisko līmeni jau 18.decembrī, t.i., I semestra pēdējā dienā. Kopumā atsauksmes ir bijušas pozitīvas: filma vizuāli patikusi, tā spējusi izsaukt emocijas, likusi just līdzi galveno varoņu (Ansis, Naiga, Zisele) mīlas un dzīves stāstam varu maiņas apstākļos no 1939.gada līdz 1944.gadam. Pēc ziemas brīvlaika Viestura Kairiša filmas detalizētākā analīzē noteikti būtu ieinteresēti visu klašu audzēkņi. Īpaši interesantas varētu būt diskusijas un pārrunas  9. un 12.klašu audzēkņu starpā vēstures stundās, kad tiks šķetināti notikumi Latvijā Otrā pasaules kara laikā.

Foto - Viesturs Kairišs filmas uzņemšanas laukumā. (Mellēna – Bartkeviča, M. Pilsēta pie upes. Varoņa deheroizācija. Pieejams: https://www.kinoraksti.lv/kadra/pilseta-pie-upes-varona-deheroizacija-644