Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Attālināts mācību process

Attālināts mācību process kļūst par dabisku ikdienas mācību procesa sastāvdaļu. Tā organizēšanai Rīgas pašvaldība ir izvēlējusies Microsoft Office 365 risinājumu (A3 plānu), kurā cita starpā ir iekļauts Microsoft Teams for Education videokonferenču rīks, mācīšanās rīki Read Aloud u.c., e-pasts un kalendārs, failu glabāšanas un dalīšanās risinājums, saziņa reālajā laikā, Office aplikācijas (Word, Excel, OneNote, Outlook, Access u.c.) un citi risinājumi. Precīza informācija par Microsoft Office 365 risinājuma A3 plānu šeit.

Lietotājvārdi @edu.riga.lv domēnā tiks izsniegti 1. mācību nedēļas laikā!

Kā iegūt un lietot Microsoft Office 365: Dokuments 1 | Dokuments 2

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana

Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējiem noteikumiem saistībā ar izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

1.septembris

Direktores uzruna vecākiem (lasīt šeit)>>

Ieeja A – galvenā ieeja (A)
Ieeja B – starp sporta zāli un jauno korpusu (B)
Lūgums ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms norādītā laika

Klašu audzinātāji (saraksts)>>

7. klases (skolēnu saraksts pa klasēm)

Klašu audzinātāji sagaidīs skolēnus pie ieejām:
8.45 – 7.a klase (A)
9.00 – 7.c klase (A), 7.b klase (B)
9.15 – 7.d klase (A)

10.klases (skolēnu saraksts pa klasēm)

Klašu audzinātāji sagaidīs skolēnus pie ieejām:
9.30 – 10.ST klase (A), 10.VI (B)
9.45 – 10.EU klase (B)
10.00 – 10.CV klase (B)

8., 9. klasēs un 11., 12. klases (jauno skolēnu saraksts) – dodas uz savām klašu telpām, izmantojot norādīto ieeju:

10.00 – 9.b klase (A – 109.telpa), 9.d klase (A – 14.telpa)
10.15 – 12.b klase (A – 13 telpa), 12.e klase (A – 8.telpa), 12.a klase (B – 209.telpa), 12.c klase (B – 210.telpa)
10.30 – 11.b klase (A – 12.telpa), 11.e klase (A – 4.telpa), 12.d klase (B – 301. telpa), 11.a klase (B – 211.telpa)
10.45 – 11.c klase (A – 10.telpa), 8.a klase (A – 6.telpa), 11.d klase (B – 313. telpa), 8.c klase (B – 206.telpa)
11.00 – 8.b klase (A – 7.telpa), 9.c klase (A – 17.telpa), 9.a klase (B – 310. telpa)