Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Uzņemšana RVVĢ

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs paredzēts organizēt vienotu iestājpārbaudījumu matemātikā, ar papildu daļu svešvalodā tiem pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019.gada 22.marta iekšejo noteikumu Nr.7-nts "Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs norises un vērtēšanas kārtība".

Iestājpārbaudījumu uz 10.klasi plānots organizēt 2021.gada 15.maijā, bet uz 7.klasi - 2021.gada 22.maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku.

Lūgums sekot informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (daļu īpatsvars un papildu kritēriji) tiks publicēti pēc to saskaņošanas ar RD IKSD.

Informācijas diena (tiešsaistē) par uzņemšanu RVVĢ plānota 11.martā  (informācija tiks papildināta līdz 5.03.)

plkst. 17.00 - 7.klases

plkst. 18.00 - 10.klases

 

Skolā lepojas

Apsveicam 9.c klases skolnieku Danielu Deksni ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ķīmijas 62. olimpiādē!

Izteikta pateicība par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā skolotājai Antrai Zeilei.


 Apsveicam 10.EU klases skolnieci Martu Tidriķi ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādē!

Informācijas diena 11.03.

Informācijas diena - tiešsaistē 11.03.

 

Informācija par piedāvātajām programmām, uzņemšanas nosacījumiem, iestājpārbaudījumu plānoto norisi un saturu:

7.klases - plkst. 17.00

10.klases - plkst. 18.00

 

Reģistrācija dalībai Informācijas dienā līdz 10.03. šeit

 

Skolā lepojas

Apsveicam 11.d klases skolnieci Agnesi Rozenbergu ar iegūto 3. vietu Latvijas skolēnu literāro darbu konkursā "Baltijas varoņi".

Mūsējiem panākumi ZPD 2021

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu Rīgas reģiona konferencē, kas norisinājās 2021. gada 5. martā, 42 mūsu skolas skolēni ieguva godalgotas vietas!

Sveicam ar iegūto 1.pakāpi:

 • Rūdolfu Boļšakovu, 11.e klase;
 • Stellu  Narvilu, 11.c klase;
 • Kristu Deičmani-Bulavu, 11.e klase;
 • Zintu Rozentāli, 11.a klase;
 • Gundu Helēnu Horstu, 11.a klase;
 • Emīliju Hermani, 11.b klase,
 • Gabrielu Grīnu, 11.d klase;
 • Paulu Silasproģi, 11.d klase;
 • Sofiju Iļičuku, 11.d klase.

Sveicam ar iegūto 2. pakāpi:

 • Annu Lipenbergu, 11.d klase;
 • Emīliju Rūtu Ozoliņu, 11.a klase;
 • Elzu Ščerbinsku, 11.a klase;
 • Brutu Georgu Sniķeri, 11.e klase;
 • Loretu Elizabeti Rēderi, 11.a klase;
 • Elīnu Loci, 11.a klase;
 • Katrīnu Znotiņu, 11.a klase;
 • Beāti Kurtukovu, 11.c klase;
 • Rūdolfu Rudzīti, 11.c klase;
 • Odriju Aleksandru Raču, 11.a klase;
 • Justīni Rostoku, 11.a klase;
 • Edgaru Šķēli, 11.c klase;
 • Kārli Romanovu, 11.a klase;
 • Danielu Roju Dambīti, 11.b klase;
 • Markusu Zaldenieku, 11.c klase;
 • Everitu Kļaviņu, 11.d klase;
 • Evelīnu Krigeri-Krigeli, 11.e klase;
 • Adriānu Žogotu, 11.d klase.

Sveicam ar iegūto 3. pakāpi:

 • Antonu Georgu Graudu, 11.e klase;
 • Līviju Apsi, 11.e klase;
 • Agnesi Rozenbergu, 11.d klase;
 • Darju Rogozu, 11.d klase;
 • Edgaru Ediju Kukli, 11.b klase;
 • Moniku Lapšinu, 11.e klase;
 • Robertu Lāci, 11.b klase;
 • Annu Selīnu Mazūru, 11.e klase;
 • Danielu Viesturu Melbārdi, 11.b klase;
 • Jegoru Gaudzelu, 11.c klase;
 • Miku Strogonovu 11.c klase;
 • Aleksandru Branti, 11.e klase;
 • Ventu Ilvu Stūris, 11.c klase;
 • Ievu Kaneponi, 12.b klase;
 • Renāru Laicānu, 11.e klase.

Vēlam veiksmi 27 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem, kuri pārstāvēs Rīgu Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē 31. martā!

Informācijas diena tiešsaistē 11.03. (vēlama reģistrācija līdz 10.03.)

Iepazīsti mūs, kļūsti par mūsējo!

Informācija par piedāvātajām programmām, uzņemšanas nosacījumiem, iestājpārbaudījumu plānoto norisi un saturu:

7.klases - plkst. 17.00

10.klases - plkst. 18.00

Reģistrācija dalībai Informācijas dienā līdz 10.03. šeit

Skolā lepojas

Apsveicam 9.c klases skolnieci Eniu Kalniņu ar iegūto atzinību Vēstures valsts 27. olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājām Vitai Grīnbergai un Tatjanai Bogdanovičai.

Īstenots Valsts ģimnāziju sadarbības projekts

Valsts ģimnāziju sadarbības projekta ietvaros Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas pārstāvji 24. martā organizēja atvērto domnīcu “Kurss “Projekta darbs” - ar ko sākt?”. Pedagogi dalījās pieredzē par līdzšinējo pētnieciskās darbības praksi trīs ģimnāzijās un plānotajām pārmaiņām kursa "Projekta darbs" kontekstā. Virtuālajā domnīcā iesaistījās vairāk kā 70 ieinteresēti dalībnieki no citām valsts ģimnāzijām un vidusskolu vadību komandām. Domnīcas dalībnieki darbojās grupās un apmainījās viedokļiem par dažādām pieejām kursa “Projekta darbs” plānošanā. Pēc darba mazajās grupās visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties kopējā diskusijā. Ņemot vērā, ka domnīcas noslēgumā vairākkārt izskanēja lūgumi pēc šādas sadarbības formas turpinājuma, mēs, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un Siguldas Valsts ģimnāzija, redzam šo kā iespēju veidot diskusiju ciklu par aktualitātēm kompetencēs balstītās izglītības pieejā.

Šobrīd esam apņēmušās atvērtajā domnīcā izteiktās ierosmes apvienot metodiskā materiālā, lai palīdzētu skolām patstāvīgi plānot pirmos soļus kursa “Projekta darbs” integrēšanai mācību saturā, kā arī apkopot un nodot izskatīšanai Skola 2030 komandai domnīcas dalībnieku formulētos jautājumus.

Priecāsimies, ja domāsiet arī turpmāk kopā ar mums!

Skolā lepojas

Apsveicam 7.b klases skolnieci Gerdu Riekstu ar iegūto 1. vietu un 7.d klases skolnieci Annu Elzu Dreimani ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādē 5. - 8. klasēm.

Par skolēnu sagatavošanu olimpiādei izteikta pateicība skolotājai Ievai Pundurei.