Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Informācija par testēšanu

Priecājamies par drīzu tikšanos klātienē! Lai tas varētu notikt, laikā no 23. līdz 30.08. (datums tiks precizēts pēc informācijas saņemšanas no laboratorijas) skolēniem būs jāveic tests vai jāuzrāda skolas medmāsai sertifikāts ar datiem par vakcīnas saņemšanu vai COVID19 pārslimošanu (šajā gadījumā tests nav jāveic).

Lūgums sekot aktuālajai informācijai skolas mājas lapā un e-klasē (7. un 10.klašu skolēni savus jaunos e-klases profilus varēs lietot no 20.08.).

BrāliBrāli

14.08.Mežaparka Lielajā estrādē notika Imanta un Gido Kokaru jubilejai veltītais koncerts "BrāliBrāli", kurā Latvijas diriģentu kora sastāvā arī Ieva Mezīte pārstāvēja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas korus "Verdandi" un "Skulda"!

Uzņemšana uz brīvajām vietām

 

 

 RVVĢ izsludina konkursu uz 1 brīvo vietu 11. klasē (Ekonomika un uzņēmējdarbība):

Konkursa norise un noteikumi ŠEIT

 

Testēšana

  Informācija no laboratorijas par paredzēto testēšanas datumu tiek solīta 23.08. līdz plkst. 12.00. Tikko tā tiks saņemta, būs informācija gan e-klasē, gan skolas mājas lapā.

Visiem skolēniem būtu jābūt pieejai e-klasei. Ja kādam nav, lūgums ziņot rvvg@riga.lv

Ekselences balva

Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām, ir svarīga izcilības izcelšana individuāla skolotāja darbā ar plašākas sabiedrības iesaistīšanos, piešķirot īpašu – Ekselences balvu, tā atzīmējot pašus labākos, visefektīvāk strādājošos.

 • Skolotāju var pieteikt jebkurš - skolēni, vecāki, kolēģi, skolas vadības pārstāvji.
 • Tā ir iespēja parādīt un lepoties ar Jūsu skolā esošajiem dabaszinātņu, matemātikas un ar šo gadu arī ar vācu valodas skolotājiem, izvirzītājiem pretendentiem saņemot atzinību par izcilu ikdienas darbu ar bērniem savā skolā.
 • Ekselences balvu piešķir Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, uzņēmumu asociācijām – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, AS „Latvijas valsts meži”, Accenture Latvia un LIDL Latvija.

Ekselences balva tiek piešķirta bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ar šo gadu arī vācu valodas skolotājiem, kuri:

 • māca skolēnus būt uzņēmīgiem un radošiem;
 • rosina darboties kā pētniekiem;
 • aicina skolēnus izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības;
 • vada stundas arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, zinātnes centrā vai citur;
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 • dalās pieredzē ar kolēģiem;
 • ieinteresē skolēnus mācīties un palīdz sasniegt labākos rezultātus;
 • ir ieguvuši labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

Aicinām pieteikt skolotāju dalībai līdz 6. septembrim.


Vairāk par "Ekselences balvu" valodu jomas skolotājiem lasi >>> ŠEIT

Testēšana

  Saņemta  informācija no laboratorijas:

Testēšana notiek 25.augustā.

Informācija par katrai klasei paredzēto laiku ir nosūtīta e-klasē.

 

Pūces balva 2021

 

 

Lepojamies, ka teicams un izcils ģimnāzijas skolēnu sniegums un profesionāls pedagogu darbs, motivējot un sagatavojot skolēnus augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts līmeņa konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbībā, ir rezultējies ar augsto 3.vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem.

Foto: ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece un direktores vietniece Līga Strazdiņa pēc apbalvošanas ceremonijas Rīgas pilī

1.septembris

Ieeja A – galvenā ieeja (A)
Ieeja B – starp sporta zāli un jauno korpusu (B)
Lūgums ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms norādītā laika un aicinām vecākus pavadīt skolēnus tikai līdz skolas teritorijai.

Klašu audzinātāji un telpas (saraksts)>>

12. klases ierodas 9.15 un dodas uz savām klašu telpām

9.30 – 10.10 svinīgais pasākums skolas zālē (piedalās 12.klases un skolas koris)

 

7. klases un 10.klases

10:25 pulcējas skolas pagalmā (skolēnus sagaidīs klašu audzinātāji) un kopā ar audzinātājiem dodas uz klašu telpām

8., 9. un 11.klases ierodas 10:30 un dodas uz savām klašu telpām, izmantojot norādīto ieeju:

Ieeja A: 8.a, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 11.SA

Ieeja B: 8.b, 9.c, 11.CV, 11.EU, 11.VI

 

Visiem:

10.45 – 11.30 svinīgā Valsts prezidenta uzruna, uzsākot skolas 100.pastāvēšanas gadu (skolas pagalmā, lūgums tērpties atbilstoši laika asptākļiem)

11.40 – 13.15 klases stundas klašu telpās

13.30 – 14.30 absolventu muzikāls sveiciens skolas pagalmā

 

Klašu vecāku sapulces (attālināti, informāciju par pieslēgšanās veidu nosūtīs klašu audzinātāji e-klasē vismaz dienu pirms ieplānotās sapulces):

7.klašu vecāku kopsapulce 9.septembrī plkst.18:00, pēc tam - klašu vecāku sapulce

10.klašu vecāku kopsapulce 8.septembrī plkst.18:00, pēc tam - klašu vecāku sapulce

8., 9., 11. un 12. klašu vecāku sapulces: 7., 8. vai 9.septembrī

 

Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējiem noteikumiem saistībā ar izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un informāciju par mācību procesa norisi.