Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Draudzīgā aicinājuma diena

Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Mūsu skolā tradīciju daudzu gadu garumā spēkā uztur Zane Jakovica (1968. gada absolvente) un Ruta Pētersone (1958. gada absolvente). Šogad Kārļu dienā skolas bibliotēka dāvanā saņēma Līgas Blauas grāmatu “Jānis Stradiņš. Gudrais vīrs”. Grāmatā daudz interesantu faktu par Pārdaugavu un mūsu skolu, jo Jānis Stradiņš arī ir mūsējais - 1951. gada absolvents.

Erasmus+

Pagājušajā nedēļa no 26.01.-28.01. notika pirmā digitālā tikšanās Erasmus+ projektā “Outside the box-Possibilities of digitalization with regard to space and time”( Ārpus rāmjiem- digitalizācija laikā un telpā), ko organizēja koordinējošā valsts Vācija. Vēl piedalījās skolas no Bulgārijas, Francijas un Latvijas. Šoreiz tā bija skolotāju tikšanās, un Rīgas Valsts vācu ģimnāziju pārstāvēja Dace Zunda, Francisco Nunez Romero Olmo un Rudīte Timmermane. Katra skola bija sagatavojusi prezentāciju par savu mācību iestādi. Pēc prezentāciju noklausīšanās, diskutējām, ko un kā mēs varētu izmantot savos turpmākajos posmus (ir paredzēti vēl 5 posmi, kur tiks iesaistīti gan skolēni, gan skolotāji. Nākamā tikšanās Bulgārijā tiek plānota klātienē septembra beigās, kur pievērsīsimies tēmai digitalizācija). Šajā tikšanās reizē bija iespēja dzirdēt dažādus lektorus, kā piemēram, Ulte Lucer, kas stāstīja par laika jēdziena izpratni dažādos vecumposmos, Svenia Busson- par novatoriskām koncepcijām dažādās skolās visā pasaulē, akcentējot individuālo pieeju, Hans Kroger- stāstīja par skolas telpu iespējām, Helmut Kausler- koncentrējās uz mācību telpām, kā dizains var veicināt augstāku izglītības kvalitāti. Šīs tikšanās plānu un rezultātus var redzēt šeit.

Rudīte Timmermane

RVVĢ iedvesmas forums jauniešiem

Pirmais RVVĢ vecāku un absolventu iedvesmas forums jauniešiem!

10.02.2021 no plkst.12.00-14.30 visi mūsu skolas skolēni tiek aicināti aktīvi piedalīties ģimnāzijai unikālā karjeras atbalsta pasākumā - tiešsaistes iedvesmas forumā. Sadarbībā ar skolas vecākiem, absolventiem, skolēnu pašpārvaldi ir radusies ideja, kas tiek realizēta kā alternatīva ikgadējai Ēnu dienai. Izmantosim šo iespēju, būsim klātesoši, jo Ikvienam no mums ir nepieciešams iedvesmas avots, lai turpinātu un attīstītu iesākto!

Panākumi Rīgas fizikas olimpiādē

Apsveicam 9.a klases skolnieku Kārli Purviņu ar iegūto 3. vietu Rīgas fizikas olimpiādē!

Izsakām pateicību skolotājai Intai Liepiņai.

Tiešsaistes klases stunda

3.februārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notika visas ģimnāzijas skolēnu tiešsaistes “klases stunda”, kurai vienlaicīgi pieslēdzās apmēram 600 dalībnieku Microsoft Teams platformā.  Visus šajā sarežģītajā attālināto mācību procesā vienoja direktores uzruna un uzmundrinājuma vārdi. Pasākumu atraktīvi moderēja skolēnu padomes pārstāvis Lukass Lauskis. Atbalsta personāls bija apkopojis prezentācijā ieteikumus šeit, kā stiprināt savu labizjūtu.

Tiešsaistē tika saņemti apmēram 100 jautājumi, no kuriem daudzi bija līdzīga satura, tāpēc piedāvājam izlasīt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem apkopotā veidā šeit.

Skolā lepojas

Apsveicam 11.b klases skolnieci Emīliju Hermani ar iegūto 1.pakāpi Angļu valodas valsts 50. olimpiādē!

Pateicība skolotājai Anitai Eiholcai. 

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Panākumi Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. un 12.klasēm.

2. vietu ieguvušas:

  • Odrija Aleksandra Rača, 11.a klase;
  • Emīlija Rūta Ozoliņa, 11.a klase.

3. vietu ieguvusi:

  • Anna Lauska, 12.a klase.

Atzinību ieguvušas:

  • Venta Ilva Stūris, 11.c klase;
  • Ieva Kanepone, 12.b klase;
  • Elza Siliņa, 12.a klase.

Izteikta pateicība par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotajām Indrai Keišai un Baibai Siliniecei.

Panākumi ekonomikas olimpiādē

Apsveicam 11.b klases skolnieku Danielu Roju Dambīti ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājai Ievai Ērglei.

Vecāku diena 2021

Ceturtdien, 25. februārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 24.02.2021. plkst.23 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67474274 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Skolā lepojas

Apsveicam 11.a klases skolnieku Kārli Romanovu ar iegūto 1.vietu  un 12.a klases skolnieci Patrīciju Paulu Gaujeri ar iegūto 3. vietu Vācu valodas valsts olimpiādē!

Izsakām pateicību skolotājai Inai Baumanei.